Konkurs na stanowisko kierownicze

Starosta Hrubieszowski ogłasza konkurs na wolne stanowisko kierownicze – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury.

Reklamy

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1
22 – 500 Hrubieszów

II. Nazwa Stanowiska Pracy

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury.

III. WYMAGANIA

1. NIEZBĘDNE.

1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie – wyższe z zakresu budownictwa /preferowane budownictwo lądowe/
3. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: /preferowane specjalności architektoniczna lub konstrukcyjno-budowlana/
4. Staż pracy – minimum 5 lat, w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
a) na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), lub
b) w służbie cywilnej, lub
c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
d) w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
e) na kierowniczych stanowiskach państwowych.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

7. Znajomość przepisów prawnych z zakresu działania Wydziału, w szczególności:
• ustawa Prawo budowlane
• ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
• kodeks postępowania administracyjnego
• ustawa o samorządzie powiatowym
• ustawa o pracownikach samorządowych

2. DODATKOWE.

1. Staż pracy na stanowisku kierowniczym minimum 2 lata.
2. Umiejętność kierowania zespołem
3. Umiejętność dobrej obsługi komputera w zakresie edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego
4. Odporność na stres.

więcej >>