Konkurs plastyczny!

Husynne

Reklamy

Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki w Husynnem ma zaszczyt zaprosić wszystkich malujących uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Hrubieszów do wzięcia udziału w IV Gminnym Konkursie Plastycznym pt. „Praca służb mundurowych” pod patronatem Wójta Gminy Hrubieszów Pana Jana Mołodeckiego.

u>Regulamin konkursu:

Tematem konkursu jest praca służb mundurowych. Ujęcie tematu może być dowolne, inspirowane osobistymi doświadczeniami lub informacjami zdobytymi przez uczniów.

Uczestnicy
Konkurs organizowany jest dla dzieci i uczniów Powiatu Hrubieszów w kategoriach wiekowych:
a) przedszkola i oddział zerowy
b) szkoła podstawowa klasy I – III
b) szkoła podstawowa klasy IV – VI
c) gimnazjum

Prace

Prace (płaskie i przestrzenne) mogą być wykonane dowolną techniką, w dowolnym formacie. Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą: imię, nazwisko i wiek autora pracy, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna plastycznego, ewentualnie tytuł pracy.

Przewidziane są specjalne nagrody dla prac przestrzennych.
Nadesłane prace nie będą zwracane.

Terminy

Prace (max po 2 w każdej kategorii) należy przesyłać do 31 marca 2010 roku do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 kwietnia 2010 roku.

Wszyscy laureaci otrzymają informację o wynikach.

Jury

Prace oceniane będą przez komisję złożoną z przedstawicieli Gminy Hrubieszów, Służb Mundurowych i Organizatora konkursu.

***

Organizator
Szkoła Podstawowa Husynne