Konkurs plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową rozstrzygnięty

Dziś w hrubieszowskim Muzeum im. ks. Stanisława Staszica rozstrzygnięto doroczny konkurs plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową.

Reklamy

PROTOKÓŁ

z przebiegu konkursu plastycznego „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

Reklamy

 

Konkurs został ogłoszony w listopadzie 2012 r. przez Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Uczestników konkursu podzielono na grupy wiekowe: kl. I-III, kl. IV-VI szkoły podstawowe oraz gimnazja.

Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych, propagowanie twórczości plastycznej oraz poznawanie różnych technik plastycznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace należało nadesłać do dnia 30 listopada br. włącznie na adres Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

W dniu 06 grudnia br. organizatorzy konkursu powołali komisję w składzie:

1. Danuta Kloc – przewodnicząca komisji

2. Zofia Smolej – członek komisji

3. Dorota Grzymała – członek komisji

4. Beata Bitner – sekretarz

Komisja przeliczyła i podzieliła prace zgodnie z ustalonymi przedziałami wiekowymi oraz ustaliła zasady oceniania prac. Na konkurs wpłynęło 600 prac, przy udziale 596 uczniów. W konkursie wzięło udział 16 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie, Hrubieszowski Dom Kultury „Dziupla Artystyczna”, Świetlica Wiejska w Czumowie, Świetlica w Czerniczynie oraz Biblioteka w Czerniczynie. Ze szkół podstawowych w przedziale klas I-III brało udział 247 uczniów, wpłynęło 254 prac, z klas IV-VI – 247 uczniów – 256 prac, z gimnazjów 78 uczniów- 90 prac. Komisja odrzuciła 24 prace, które nie spełniały warunków konkursu.

 

Przy wystawianiu oceny komisja brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania pracy, różnorodność wykorzystywanych materiałów, staranność, pomysłowość, ogólne wrażenia estetyczne oraz trwałość formy.

Proporcjonalnie do ilości nadesłanych prac w poszczególnych przedziałach wiekowych przyznano określoną ilość nagród i wyróżnień.

W dniu 6 grudnia br. Komisja w wyniku weryfikacji prac konkursowych dokonała ostatecznej oceny nadesłanych prac.

 

W przedziale z klas I-III szkół podstawowych

 

I nagroda – Jowita Dziedzic kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun                 plastyczny Teresa Kraszkiewicz

 

II nagroda – Dominika Radziejewska kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie,                  opiekun plastyczny Jolanta Podlewskla

II nagroda –Karol Konopko kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun                plastyczny Teresa Kraszkiewicz

II nagroda – Mateusz Mięczak kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun                 plastyczny Małgorzata Sidorska

 

III nagroda – Milena Stasiak kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun                 plastyczny Małgorzata Serafin

III nagroda – Kacper Krasucki kl. II Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun plastyczny Maria Ciesielczuk

III nagroda – Oliwia Senkowska kl. III, Szkoła Podstawowa Strzyżów, opiekun plastyczny Anna Nowosad

 

 

Prace wyróżnione

 1. Zuzanna Block kl. I, Zespół szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Teresa Kraszkiewicz
 2. Anna Korneluk kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Joanna Nazar
 3. Agata Twardowska kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Sabina Kuryło
 4. Gabriel Markiewicz kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Małgorzata Serafin
 5. Ewa Romaniszyn kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Magdalena Płonkowska
 6. Wiktoria Chachler kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Magdalena Płonkowska
 7. Oliwia Wiśniewska kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Ewa Janicka
 8. Klaudia Studzińska kl. I, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Ewa Janicka
 9. Natalia Słowik kl. II, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Jadwiga Hukowska
 10. Arkadiusz Stanisławczuk kl. I, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska
 11. Krystian Kajdański kl. II, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska
 12. Oliwia Ciucka kl. III, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska
 13. Oliwia Ciołko kl. III, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska
 14. Marcin Łatka kl. I, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun plastyczny Elżbieta Szkalej
 15. Anna Kuźmińska kl. I, Szkoła Podstawowa w Husynnem, opiekun plastyczny Anna Myśliwiec
 16. Michał Szymański kl. I, Szkoła Podstawowa w Husynnem, opiekun plastyczny Anna Myśliwiec
 17. Weronika Kloc kl. II, Szkoła Podstawowa w Hulczu, opiekun plastyczny Ewelina Piluś – Ostaszewska
 18. Patrycja Koman kl. III, Szkoła Podstawowa w Hulczu, opiekun plastyczny Ewelina Piluś – Ostaszewska
 19. Jakub Kozik kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie opiekun plastyczny Alicja Dziedzic
 20. Katarzyna Korzan kl. II, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun plastyczny Ewa Warecka – Wur

 

W przedziale z klas IV-VI szkół podstawowych

 

I nagroda – Natalia Łata kl. VI, Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, opiekun                 plastyczny Joanna Łata

 

II nagroda – Paulina Wór kl. IV, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun                  plastyczny Barbara Mielniczuk

II nagroda – Diana Makolągwa kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun                 plastyczny Aneta Kędzierawska

II nagroda – Kacper Maziarz kl. VI, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno –                 Wychowawczych w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Teresa Duławska

 

III nagroda – Paweł Kowalewski kl. IV, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie,                   opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk

III nagroda – Oliwia Ciesielczuk kl. V, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie,                   opiekun plastyczny Aneta Franke

III nagroda – Michalina Sieczkowska kl. V, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun                   plastyczny Elżbieta Lebiedowicz

 

Prace wyróżnione

 1. Emma Stasiuk kl. IV, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk
 2. Ola Błaszczak kl. V, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk
 3. Konrad Stronkowski kl. V, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk
 4. Kinga Wróblewska kl. IV, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk
 5. Piotr Kowalewski kl. IV, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk
 6. Bartłomiej Antczak kl. IV, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Barbara Mielniczuk
 7. Joanna Gidzińska kl. V, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Aneta Franke
 8. Marta Bachusz kl. V, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Aneta Franke
 9. Zofia Łyko kl. VI, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Aneta Franke
 10. Oliwia Kuśmierek kl. VI. Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Aneta Franke
 11. Patrycja Trzos kl. IV, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Aneta Franke
 12. Dominik Pisiewicz kl. IV, Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach, opiekun plastyczny Aneta Kędzierawska
 13. Igor Wur kl. V, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, opiekun plastyczny Elżbieta Lebiedowicz
 14. Aleksandra Śmiałko kl. V, Szkoła Podstawowa w Horodle, opiekun plastyczny Robert Jerzyna
 15. Maciej Gogół kl. IV, Zespół Szkół w Strzyżowie, opiekun plastyczny Barbara Wojtiuk
 16. Aleksandra Kulik kl. IV, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Maryla Sułkowska
 17. Kamila Litwińczuk kl. V, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Maryla Sułkowska
 18. Oliwia Wietrzyk kl. IV, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Maryla Sułkowska
 19. Julia Kowalska kl. V, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny Danuta Butryn
 20. Dawid Bajerczak kl. V, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Teresa Duławska

 

W przedziale gimnazja

 

I nagroda – Paulina Budzicka kl. II, Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach, opiekun                 plastyczny Małgorzata Polikowska

 

II nagroda – Mikołaj Romański kl. I, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny                 Zdzisława Tracz – Mordofel

II nagroda – Monika Mazur kl. II, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny Danuta                 Butryn

 

III nagroda – Cezary Tkaczuk kl. III, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny                  Zdzisława Tracz – Mordofel

III nagroda – Kamil Maciuk kl. I, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny Danuta                  Butryn

 

Prace wyróżnione

 1. Piotr Krotkiewicz kl. I, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Jańczuk
 2. Jagoda Gancarz kl. I, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Jańczuk
 3. Paweł Gmitruk kl. I, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Jańczuk
 4. Paulina Woźnica kl. I, Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Anna Jańczuk
 5. Natalia Grabowska kl. III, Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Agnieszka Ślażyńska
 6. Barbara Adamczyk kl. I, Zespół Szkół w Werbkowicach, opiekun plastyczny Zdzisława Tracz – Mordofel
 7. Joanna Bajurka kl. III, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny Danuta Butryn
 8. Kamila Adamowicz kl. III, Zespół Szkół w Sahryniu, opiekun plastyczny Danuta Butryn
 9. Anna Spryszak kl. I, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Dorota Białonoga
 10. Marcin Bielawski kl. I, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie, opiekun plastyczny Magdalena Mielniczuk

 

 

Organizatorzy konkursu ufundowali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom okolicznościowe dyplomy.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 14 grudnia 2012 r. w sali Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

 

Nagrody, wyróżnienia i upominki ufundowało Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.