Konkurs rozstrzygnięty

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Rozstrzygnięty został przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 393/2009 z dnia 12 marca 2009r. w składzie:
1. Pan Marek Bartkowiak
2. Pani Marta Mazek
3. Pani Izabela Zin
4. Pan Wacław Mucha
dokonała w dniach od 12 marca do 20 marca 2009r. oceny ofert (weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej) złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 365/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

PROTOKÓŁ – plik do pobrania >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009