Konkurs „Świat w pasach” trwa. Wykonaj i zgłoś swoją pracę plastyczną

Hrubieszowski Dom Kultury przypomina o trwającym naborze prac konkursowych „Świat w pasach”. Celem konkursu jest powrót do tradycji tworzenia pasiaków, które w poprzednich pokoleniach powstawały inspirowane ułożeniem pól czy też innymi formami otaczającej przyrody.

Reklamy

 

Prace plastyczne należy wykonać jedną z technik:

kredka,

akwarela,

farba plakatowa,

mazaki / flamastry.

 

Format A4 lub większy. Każdy uczestnik konkursu składa 2 prace.

 

Na odwrocie pracy należy umieścić dołączoną fiszkę, gdzie należy wpisać następujące informacje: – imię, nazwisko, wiek oraz adres domowy autora – nazwa placówki oraz imię i nazwisko instruktora / opiekuna; – telefon kontaktowy.

Prace po zakończeniu konkursu przechodzą na własność HDK i będą wykorzystane do tkania pasiaków z zachowaniem praw autorskich.

 

Kategorie:

 I – klasy IV – VI (szkoła podstawowa)

II – gimnazjum,

III – szkoły ponadgimnazjalne,

IV – dorośli.

 

Prace należy składać do 18 września 2014r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 26 września 2014r. godz. 11.00.

 

Szczegółowe informacje:

instr. Magdalena Sielicka  

kom. 608 435 282.                                   

lub

inst. Magdalena Bień

tel. 84 696 26 15   

 

Hrubieszowski Dom Kultury

ul. 3 Maja 7

22-500 Hrubieszów

 

Fiszka – plik do pobrania »