Konkurs „W grudniowy dzień”

Hrubieszów

Reklamy

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pod nazwą „W grudniowy dzień – Hrubieszów 2008”.

ORGANIZATORZY:

HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY
URZĄD MIASTA HRUBIESZOWA
STAROSTWO POWIATOWE W HRUBIESZOWIE

***

CELE KONKURSU:
– utrwalenie tradycji regionalnych związanych
z Bożym Narodzeniem ,
– tworzenie więzi rodzinnych i ogólnoludzkich ,
– prezentacja plastyki dziecięcej w środowisku,
– konfrontacja dziecięcej twórczości wśród rówieśników,
– indywidualna interpretacja tematu w formie
plastycznej.

***

WARUNKI KONKURSU:
– konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży tylko z powiatu hrubieszowskiego

– komisja konkursowa dokona oceny wszystkich prac
w następujących kategoriach wiekowych:
przedszkola, klasy I – III, IV – VI i gimnazja,
– prosimy nauczycieli o dokonanie wstępnej weryfikacji prac,
– prace muszą być oprawione w passe – partout,
– każda praca na odwrocie winna zawierać dokładne informacje o autorze pracy: imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,
– prace niezgodne z regulaminem , zniszczone lub
złożone po terminie nie będą oceniane.

***

PRZEBIEG KONKURSU:

– termin składana prac upływa dnia 8 grudnia 2008r.

– oceny oraz wyboru prac na wystawę dokona komisja powołana przez organizatora,

– przewidziane są nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej,

– organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs oraz zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac bez uiszczenia honorarium,

– o wynikach i terminie spotkania z laureatami poinformujemy ok. 17 grudnia 2008r.

Wystawa eksponowana będzie podczas Świąt Bożego Narodzenia i karnawału w Hrubieszowskim Domu Kultury.

INFORMACJE ADRESOWE :
Hrubieszowski Dom Kultury
22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7
tel. 084 696 2615