Konkurs wiedzy o Bolesławie Prusie

Maj jest miesiącem poświęconym pamięci Bolesława Prusa Patrona Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie. Z tej okazji w dniu 13.05.2008r. w szkole odbył się konkurs wiedzy o życiu i twórczości pisarza.

Reklamy

Konkurs przeprowadzono pod hasłem BOLESŁAW PRUS – PATRON MOJEJ SZKOŁY zorganizowany przez wychowawców świetlicy szkolnej.

Do konkursu zgłosiły się 3 – osobowe reprezentacje klas:

klasa IV a
1.Kamila Jankowska
2.Magdalena Kazan
3.Grzegorz Waś

klasa IV b
1.Klaudia Borusiewicz
2.Izabela Mołdoch
3.Natalia Dobrowolska

klasa IV c
1.Bartłomiej Nowosad
2.Szymon Borusiewicz
3.Karol Pogwizd

klasa V a
1.Karolina Szumiata
2.Joanna Czuwara
3.Milena Rutkowska

klasa V b
1.Paula Lewicka
2.Karolina Sadej
3.Bartosz Kubik

klasa V c
1.Amanda Różańska
2.Igor Wlach
3.Bartłomiej Wilkos

klasa VI b
1.Magdalena Pukaluk
2.Magdalena Juszczuk
3.Michał Majerski

klasa VI c
1.Michał Giergiel
2.Patryk Bartnik
3.Arkadiusz Szozda

Uczniowie rozwiązywali test na temat znajomości faktów z życia i twórczości Bolesława Prusa. Po sprawdzeniu prac komisja w składzie:

Pani dyrektor Edyta Kucharska
Monika Jabłońska
Aneta Rycerz
Monika Korneluk

wyłoniła następujących laureatów konkursu

I MIEJCE
1.Konrad Pogwizd kl. IV c

II MIEJCE
1.Magdalena Pukaluk kl. VI b
2.Joanna Czuwara kl. V a
3.Paula Lewicka kl. V b

III MIEJCE
1.Arkadiusz Szozda kl. VI c

Po zsumowaniu wyników uzyskanych przez członków poszczególnych klas komisja ustaliła następującą kolejność:

I MIEJCE klasa 4 c
II MIEJCE klasa 4 b
III MIEJCE klasa 6b
IV MIEJCE klasa 6c
V MIEJCE klasa 5a
VI MIEJCE klasa 5b
klasa 5c
VII MIEJCE klasa 4a

Konkurs miał na celu przypomnienie i ugruntowanie wiedzy o życiu i twórczości Bolesława Prusa, przybliżenie uczniom postaci patrona oraz rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. Do udziału przystąpiły reprezentacje prawie wszystkich klas, za co serdecznie dziękujemy wychowawcom i nauczycielom polonistom, a uczestnikom za udział, zaangażowanie oraz wkład pracy.

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

zobacz zdjęcia >>