Konkurs wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu”

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Dnia 20 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie odbył się I Konkurs Wiedzy o Majorze Henryku Dobrzański Hubalu. Do konkursu przystąpiło dwie drużyny reprezentujące szkoły miejskie – Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 3.

Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowała Pani Ewa Bohonos, uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 przygotowała Pani Irmina Spisacka.

Konkurs składał się z dwóch etapów: w pierwszym trzeba było rozwiązać test przygotowany przez organizatora, w drugim zaś wykonać prezentację w oparciu o wykonany plakat. Uczniowie obu szkół wykazały się dużą wiedzą oraz pomysłowością przedstawienia postaci tak zasłużonej dla naszego terenu.

Szkołę Podstawową nr 1 reprezentowali: Joanna Czuwara, Karolina Szumiata, Szymon Borsukiewicz, Karol Pogwizd, Bartosz Kozaczuk, Klaudia Jasina, Konrad Pogwizd.

Szkołę Podstawową nr 3 reprezentowali: Dawid Bylina, Aleksandra Szeląg, Aleksandra Biskup, Agata Borkowska, Anthea Kuczewska.

Punktacja przedstawia się następująco:

po I etapie: SP nr 1 – 51 pkt., SP nr3 – 62 pkt.
po II etapie: SP nr1 – 15 pkt., SP nr 3 – 15 pkt.

Punktacja ostateczna: SP nr 1 – 66 pkt., SP nr 2 – 77 pkt.

Konkurs wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie.

Skład komisji:
Przewodniczący – Wojciech Antoniuk
Członkowie – Ewa Bohonos, Irmina Spisacka, Monika Wołos

Serdeczne podziękowania kierujemy do Dyrektorów obu szkół: Pani mgr Doroty Cybuli i Pani mgr Danuty Krawczuk.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” i Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie. Sponsorami nagród: Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009