Konkurs Wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim HUBALU

Hrubieszów

Reklamy

W dniu 20 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie odbył się II Konkurs Wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu” zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM” i Burmistrza Miasta w Hrubieszowie.

***

PROTOKÓŁ
z II Konkursu Wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu”
Hrubieszów, dnia 20 kwietnia 2010 roku

W dniu 20 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie odbył się II Konkurs Wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu” zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM” i Burmistrza Miasta w Hrubieszowie,
a nagrody ufundowały jednostki samorządowe reprezentowane przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa i Starostę Hrubieszowskiego zaś puchary i dyplomy ufundowało Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM” w Hrubieszowie.

W konkursie udział wzięło pięć drużyn, jedna reprezentująca Szkołę Podstawową Nr 1 w Hrubieszowie pod kierunkiem Pani Ewy Bohonos, druga reprezentująca Szkołę Podstawową Nr 3 Hrubieszowie pod kierunkiem Pani Irminy Spisackiej, trzecia reprezentująca Szkołę Podstawową w Przewodowie pod kierunkiem pani Marty Basak, czwarta reprezentująca Szkołę Podstawową w Moniatyczach pod kierunkiem pani Anety Dąbrowskiej i piąta reprezentująca Publiczną Szkołę Podstawową w Honiatyczach pod Kierunkiem pani Małgorzaty Krukowskiej.

Konkurs składał się z dwóch etapów, gdzie najpierw trzeba było rozwiązać test składający się z 15 pytań, a następnie w oparciu o przygotowany plakat uczniowie ze szkół przedstawili prezentacje postaci majora „Hubala”. Wszystkie drużyny wykazały się dużą wiedzą oraz pomysłowością w przedstawieniu bohaterskiego żołnierza, człowieka o niezłomnych zasadach i olimpijskiego sportowca, który część swojego życia spędził w Hrubieszowie.

Szkołę Podstawową Nr 1 w Hrubieszowie reprezentowali:
1.Krzysztof Kicun,
2.Paulina Hawryluk,
3.Marcin Mączka,
4.Edyta Komza – prezentacja plakatu,
5.Adriana Niebrzegowska – prezentacja plakatu.

Szkołę Podstawową Nr 3 w Hrubieszowie reprezentowali:
1.Kinga Pęczak,
2.Tomasz Kwiatkowski,
3.Alicja Czwal,
4.Barbara Marut – prezentacja plakatu,
5.Zuzanna Kuczyńska – prezentacja plakatu.

Szkołę Podstawową w Przewodowie reprezentowali:
1.Kacper Sawka,
2.Karolina Karczewska,
3.Paulina Wasilewska,
4.Anna Bukowska – prezentacja plakatu,
5.Dorota Kwiatkowska – prezentacja plakatu.

Szkołę Podstawową w Moniatyczach reprezentowali:
1. Adrian Frankiewicz,
2. Gabriela Lewandowska,
3. Justyna Najczuk – prezentacja plakatu,
4. Aleksandra Radelczuk,
5. Kamil Żuraw – prezentacja plakatu.

Publiczną Szkołę Podstawową w Honiatyczach reprezentowali:
1. Bartłomiej Czerw,
2. Magdalena Drączkowska – prezentacja plakatu
3. Kinga Siedlecka – prezentacja plakatu
4. Agata Merle,
5. Katarzyna Jarawka.

Po zliczeniu punktów poszczególni zawodnicy zgromadzili następujące ich wielkości:

SP Nr 1. w Hrubieszowie:
1.Krzysztof Kicun 7 pkt.
2.Paulina Hawryluk 9 pkt.
3.Marcin Mączka 10 pkt

SP Nr 3. w Hrubieszowie:
1.Kinga Pęczak 10 pkt.
2.Tomasz Kwiatkowski 8 pkt.
3.Alicja Czwal 8 pkt.

SP w Przewodowie:
1. Kacper Sawka 6 pkt.
2. Paulina Wasilewska 6 pkt.
3. Karolina Karczewska 7 pkt.

SP w Moniatyczach:
1. Adrian Frankiewicz 10 pkt.
2. Gabriela Lewandowska 11 pkt.
4. Aleksandra Radelczuk 10 pkt.

PSP w Honiatyczach:
1. Bartłomiej Czerw 4 pkt.
4. Agata Emerle 8 pkt.
5. Katarzyna Jarawka 7 pkt.

Po zliczeniu punktów poszczególne drużyny zgromadziły następujące ich wielkości:

po I etapie SP Nr1 w Hrubieszowie – 26 pkt.,
po I etapie SP Nr 3 w Hrubieszowie – 26 pkt.,
po I etapie SP w Przewodowie – 19 pkt.,
po I etapie SP w Moniatyczach – 31 pkt.,
po I etapie PSP w Honiatyczach – 19 pkt.,

po II etapie SP Nr 1 w Hrubieszowie – 28 pkt.,
po II etapie SP Nr 3 w Hrubieszowie – 28 pkt.,
po II etapie SP w Przewodowie – 20 pkt.,
po II etapie SP w Moniatyczach – 30 pkt.,
po II etapie PSP w Honiatyczach – 26 pkt.

co w łącznej punktacji pozwoliło uzyskać następującą ilość punktów i zająć miejsce:

SP w Moniatyczach 61 punktów I miejsce drużynowo,
SP Nr 1 w Hrubieszowie 54 punkty II miejsce drużynowo,
SP Nr 3 w Hrubieszowie 54 punkty II miejsce drużynowo,
PSP w Honiatyczach 45 punktów III miejsce drużynowo,
SP w Przewodowie 39 punktów IV miejsce drużynowo.

Indywidualnie miejsca premiowane zajęli:
1. Gabriela Lewandowska 11 pkt – SP w Moniatyczach,
2. Adrian Frankiewicz 10 pkt – SP w Moniatyczach – po dogrwce
3. Kinga Pęczak 10 pkt – SP Nr 3 w Hrubieszowie – po dogrywce

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział indywidualny i drużynowo
oraz nagrody, upominki i puchary ufundowane przez Organizatorów w dniu 30.04.2010 roku
na uroczystej akademii, która odbędzie się w SP Nr 3 Hrubieszowie.

Podpisy członków komisji:
1. Tomasz Wojciech Antoniuk (Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM” w Hrubieszowie) – przewodniczący.
2. Barbara Bień (Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM” w Hrubieszowie) – członek.
3. Stanisława Szajnoga (Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie) – członek.
4. Jolanta Janiec (Biblioteka Miejska w Hrubieszowie) – członek.
5. Elżbieta Telega – Niemczyk (Urząd Miasta w Hrubieszowie) – członek.

Organizatorzy składają podziękowania dla pani Danuty Krawczuk dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie za udostępnienie sali lekcyjnej i przygotowanie słodkiego poczęstunku dla dzieci. Dzięki temu dzieci miały siły do wytężonej pracy umysłowej i mogły się zmagać z trudną wiedzą historyczną rozwiązując test i dokonując prezentacji postaci majora Henryka Dobrzyńskiego „Hubala”.

Dziękujemy również wszystkim nauczycielom historii i dzieciom za przyjęcie zaproszenia do udziału w Konkursie Wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu”, którzy przybyli do nas z Moniatycz, Honiatycz i Przewodowa – najbardziej oddalonej miejscowości od Hrubieszowa.

Druga edycja konkursu cechowała się ponad 100% wzrostem zainteresowania i wysokim poziomem wiedzy z oprawą artystyczną.

Na uwagę zasługuje pomysłowość, wyobraźnia, zdolności aktorskie, wierne podobieństwo kostiumów, samodzielnie sporządzone prace rysunkowe i plakaty prezentujące życiorys bohatera. Konkurs przebiegał w koleżeńskiej i sympatycznej atmosferze.

Organizatorzy składają również podziękowania wszystkim osobom, które podjęły się pracy w jury i oceny wysiłku dzieci przybyłych na konkurs.

Dziękujemy też Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa i Staroście Hrubieszowskiemu za ufundowanie nagród i upominków.

To piękne, że jest wielu, którzy czczą pamięć żołnierza honoru, olimpijskiego sportowca i bohatera czasu wojny i pokoju, mieszkańca miasta Hrubieszowa.

***

Stowarzyszenie Edukacyjne RAZEM w Hrubieszowie