Konkurs: Życie i twórczość Bolesława Prusa

Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie, Burmistrz Miasta Hrubieszowa oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie zapraszają do uczestnictwa w Międzyszkolnym Konkursie Polonistycznym pod hasłem „Życie i twórczość Bolesława Prusa”.

Reklamy

REGULAMIN
III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO
pod hasłem „Życie i twórczość Bolesława Prusa”

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie.
Burmistrz Miasta Hrubieszowa.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie.

Termin konkursu  28 maja 2012r. godzina 9.00
Zgłoszenia należy składać do 21 maja 2012r. 
e -mail: razem.hrubieszow@op.pl– Wojciech Antoniuk  tel: 663779543
sp1hrubieszow@op.pl – Dorota Cybula tel. 84 696 20 74

Cele konkursu
– popularyzacja znajomości życia i dziecięcej twórczości Bolesława Prusa,
– budzenie szacunku dla twórcy urodzonego w Hrubieszowie,
– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
– budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
– uczenie tolerancji i wzajemnego szacunku.

Uczestnicy konkursu
W konkursie udział biorą uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI.
Zespół szkoły powinien wystawić 5 osób do rozwiązywania testu oraz do 6 osób, które będą  brały udział w prezentacji scenki praktycznej i multimedialnej. Cała drużyna może liczyć do 11 osób.

Organizacja Konkursu
Zakres tematyczny
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych szczególnie zainteresowanych literaturą, wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą ze znajomości ogólnego życiorysu i twórczości Bolesława Prusa.

Sposób przeprowadzenia konkursu
I część –teoretyczna – forma testu składającego się z 24 pytań.
Czas pisania – 36 minut. Test rozwiązywany będzie przez 5 uczniów indywidualnie. Uzyskane punkty zostaną zsumowane jako całość dla każdej grupy z poszczególnej szkoły.
II część praktyczna – w formie prezentacji stroju ilustrującego epokę i plakatu lub stroju ilustrującego epokę i ciekawej osoby związanej z postacią Bolesława Prusa lub scenki z dowolnego utworu B. Prusa. Czas przeznaczony na występ – nie dłużej niż 10 min. Punkty otrzymuje drużyna  z danej szkoły.
III część – prezentacja multimedialna z narratorem w której należy przedstawić dowolną historię z życia Bolesława Prusa. Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 10 min.

Zasady punktacji
Test 
1. Rozwiązanie testu – maksymalnie 24 pkt. Zespół szkoły może uzyskać maksymalnie 120 pkt. Prezentacji scenki
2. Prezentacja stroju, scenki lub postaci oraz opis- maksymalnie 105 pkt.

Kryteria oceniania prezentacji stroju:
zgodność stroju z epoką – 7 pkt.
atrakcyjność prezentacji – 7 pkt.
estetyka wykonania stroju – 7 pkt.
Każdy z 5 juniorów ma do przyznania po 7 punktów za każdą prezentację, łącznie 21 pkt.

Prezentacja multimedialna
3. Prezentacja multimedialna – maksymalnie 90 pkt.
Kryteria oceny prezentacji multimedialnej:
zgodność z tematem, max 6 pkt.
atrakcyjność  i sposób zaprezentowania prezentacji , max 6 pkt.
walory estetyczne prezentacji, max 6 pkt
Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po  18 pkt,łącznie 90 pkt.

      Literatura
1. „Katarynka” – Bolesław Prus
2. „Kamizelka: – Bolesław Prus
3. „Antek”- Bolesław Prus
4. „Na wakacjach „- Bolesław Prus
5. „Z legend dawnego Egiptu” – Bolesław Prus
6. „Przygoda Stasia”- Bolesław Prus
7. „Michałko”- Bolesław Prus
8. „W górach”- Bolesław Prus
9.  Biografia pisarza ”Literatura Polska PWN”

Skład komisji

3 osoby ze Stowarzyszenia Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie, 1 osoba ze Starostwa Powiatowego, 1 osoba z Gimnazjum nr 1.

Nagrody

Nagrody i upominki zostaną ufundowane przez Urząd Miasta w Hrubieszowie, 
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, Stowarzyszenia Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie.
Organizatorzy przygotowują słodki poczęstunek.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie  w dniu 4 czerwca 2012 o godzinie 9.00 

Protokół końcowy zostanie przekazany do szkół do dnia  1 czerwca 2012r.