Konkursy dla aktorów i recytatorów

Aktorzy i recytatorzy z Hrubieszowa i okolic mają kolejną okazję do wykazania się swoimi zdolnościami. Hrubieszowski Dom Kultury rozpoczął przygotowania do Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, a także 58 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz 7 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”.

Reklamy

W przeglądzie teatralnym mogą wziąć udział zespoły, które działają w szkołach, ośrodkach kultury czy świetlicach środowiskowych. Jury będzie oceniać ich występy, biorąc pod uwagę m.in.: dobór repertuaru, scenografię, muzykę i choreografię. 

Eliminacje powiatowe w HDK odbędą się 21 marca, a zgłoszenia chętnych są przyjmowane do 15 marca. Szczegółowe informacje można uzyskać u instruktorki do spraw teatru lalki Ewy Watras.

Reklamy

Do 12 marca HDK przyjmuje deklaracje uczestników tegorocznego konkursu recytatorskiego dla dorosłych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z regulaminem będą się oni prezentować w dwóch kategoriach – recytatorskiej i poezji śpiewanej. Recytatorzy wykonają po jednym fragmencie prozy i wiersz, natomiast wokaliści mają przygotować dwa utwory śpiewane i jeden recytowany. Dokładnych informacji udziela Barbara Smal.

Najwcześniej, bo 7 marca, w Hrubieszowskim Domu Kultury odbędą się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”. Jego celem jest prezentacja dzieł literatury polskiej i powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem utworów, w których młodzież będzie mogła wyrazić swój stosunek do siebie i świata, a także doskonalenie warsztatu recytatorskiego. Zgłoszenia zainteresowanych są przyjmowane do 4 marca. 

Regulaminy oraz karty uczestników można odebrać w HDK lub pobrać ze strony: www.wok.lublin.pl.


Źródło: ias24.eu