Konkursy w Bibliotece Pedagogicznej

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie zaprasza uczniów do udziału w organizowanych konkursach – czytelniczym i plastycznym – pt. „Śladami Henryka Sienkiewicza”.

Reklamy

Konkursy są imprezami towarzyszącymi Ogólnopolskiej Konferencji: „Sacrum i historia
w literaturze polskiej – Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie w Zamościu” (28-29 maja 2008 r.), objętej patronatem honorowym Pana Krzysztofa Grabczuka – Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Pana Marcina Zamoyskiego – Prezydenta Miasta Zamościa.

Konkurs czytelniczy skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z etapu szkolnego i międzyszkolnego.

Reklamy

Uczestnictwo w konkursie polega na rozwiązaniu przez uczniów testu z wiedzy o życiu i twórczości pisarza oraz znajomości treści wybranych utworów.

Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej
w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, plakat, technika mieszana, itp.) i przekazanie jej
do nauczyciela odpowiedzialnego za organizację konkursu na szczeblu szkolnym.

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody, które zostaną uroczyście wręczone podczas konferencji w Sali Consulatus Zamojskiego Ratusza.

Szczegółowe informacje i regulaminy konkursów są zamieszczone na stronie biblioteki: www.hrubieszow.bipe.pl >> w jej głównym menu pod nazwą „Konkursy”.