Konkursy w hrubieszowskim muzeum: Kartka Bożonarodzeniowa 2014, Portret Św. Mikołaja

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zaprasza do uczestnictwa w konkursach plastycznych na Kartkę Bożonarodzeniową 2014 oraz na Portret Św. Mikołaja.

Reklamy

POWIATOWY KONKURS

NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2014

 

ORGANIZATORZY

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

 

CELEM KONKURSU jest:

 • · pogłębienie wiedzy dzieci o tradycji Bożonarodzeniowej
 • · kształtowanie gustów estetycznych, umiejętności artystycznych
 • · rozwijanie upodobań plastycznych
 • · konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów

 

TECHNIKA wykonanej pracy jest dowolna, jednak TEMAT pracy powinien być zainspirowany Świętami Bożego Narodzenia

 

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:

 • konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży tylko z powiatu hrubieszowskiego
 • · utrwalenie tradycji Bożonarodzeniowych
 • wykonanie jednej pracy plastycznej związanej tematycznie z wybranym zdarzeniem oddającym nastrój i atmosferę towarzyszącą świętom Bożego Narodzenia.

Uczestnik konkursu powinien zatem dokonać wyboru tematu lub zdarzenia związanego ze świętami Bożego Narodzenia, które wywarły największe wrażenie na uczestniku Konkursu i znalazły odbicie w jego wizji plastycznej.

 

PRACE o formacie A5 winny zawierać następujące informacje podane bardzo czytelnie :

 

– nazwę Konkursu

– imię i nazwisko,

– klasę,

– nazwę i adres szkoły bądź placówki kierującej pracę na Konkurs

– pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

 

Dane można podać w formie tabelarycznej (poniżej tabelka do naklejenia na pracę).

 

BRAK DANYCH DYSKWALIFIKUJE PRACĘ W KONKURSIE

 

PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ

 

ORGANIZACJA

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 05 grudnia 2014 roku na adres:

 

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

ul. 3 Maja 11, tel. 84 696 27 83

www.muzeum-hrubieszow.com.pl

z dopiskiem KONKURS

 

ELIMINACJE odbędą się na początku grudnia br. Jury oceni prace w trzech przedziałach klasowych I-III, IV-VI, gimnazja oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Ponadto wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.

 

Prace nagrodzone i wyróżnione biorą udział w wystawie pokonkursowej.

 

O terminie spotkania z laureatami poinformujemy około 15 grudnia 2014r.

 

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW

 • poniżej 20 nadesłanych prac konkurs zostaje nierozstrzygnięty
 • prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów
  • · organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych.

 

Tabelka do naklejenia na pracę (wypełnić drukowanymi literami)

  

Konkurs plastyczny KARTKA BOŻONARODZENIOWA

Imię i Nazwisko autora

 

Klasa

 

Nazwa i adres szkoły bądź placówki kierującej pracę na konkurs

 

Telefon szkoły bądź placówki kierującej pracę

 

Pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

 

 

 


 

 

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

PORTRET ŚW. MIKOŁAJA

 

ORGANIZATORZY

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

 

CELEM KONKURSU jest:

 • · podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowych
 • · kształtowanie gustów estetycznych, umiejętności artystycznych
 • · rozwijanie upodobań plastycznych
 • · konkurs adresowany jest do dzieci od 3 do 6 lat oddziałów przedszkolnych

 

TECHNIKA wykonanej pracy kredka, pastele, farby plakatowe, jednak TEMAT pracy powinien przedstawiać portret Św. Mikołaja

 

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:

 • konkurs organizowany jest dla dzieci tylko z powiatu hrubieszowskiego
 • wykonanie jednej pracy plastycznej

 

PRACE o formacie A4 winny zawierać następujące informacje podane bardzo czytelnie :

 

– nazwę Konkursu

– imię i nazwisko,

– wiek

– nazwę i adres przedszkola/szkoły bądź placówki kierującej pracę na Konkurs

– pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

 

Dane można podać w formie tabelarycznej (poniżej tabelka do naklejenia na pracę).

 

BRAK DANYCH DYSKWALIFIKUJE PRACĘ W KONKURSIE

 

PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ

 

ORGANIZACJA

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 24 listopada 2014 roku na adres:

 

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

ul. 3 Maja 11, tel. 84 696 27 83

www.muzeum-hrubieszow.com.pl

z dopiskiem KONKURS

 

ELIMINACJE odbędą się na początku grudnia br. Jury oceni prace w czterech przedziałach wiekowych 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Ponadto wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.

 

Prace nagrodzone i wyróżnione biorą udział w wystawie pokonkursowej.

 

O terminie spotkania z laureatami poinformujemy około 3 grudnia 2014r.

 

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW

 • poniżej 20 nadesłanych prac konkurs zostaje nierozstrzygnięty
 • prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów, uczestnik przekazuje organizatorowi prawa autorskie swojej pracy
  • · organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych.
  • · udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób i opiekunów biorących udział w konkursie oraz na akceptację warunków regulaminu konkursu.

 

 

Tabelka do naklejenia na pracę (wypełnić drukowanymi literami)

 

 

 

 

Konkurs plastyczny PORTRET ŚW. MIKOŁAJA

Imię i Nazwisko autora

 

Wiek

 

Nazwa i adres przedszkola/szkoły bądź placówki kierującej pracę na konkurs

 

Telefon przedszkola/szkoły bądź placówki kierującej pracę

 

Pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego