Konsultacje rocznego Programu Współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Starosta Hrubieszowski ogłosił konsultacje rocznego Programu Współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014r.

Reklamy

Starosta Hrubieszowski na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) oraz Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Hrubieszowskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011r. Nr 29 poz. 683), ogłasza konsultacje rocznego Programu Współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014r.

W ramach konsultacji odbędą się otwarte spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas których będzie można zgłaszać uwagi i propozycje do Programu Współpracy bezpośrednio inspektorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie pierwsze odbędzie się 6.09.2013r. w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34 w sali konferencyjnej.

Początek spotkania o godz. 14.00.