Konsultacje społeczne

W związku z projektem budowy obwodnicy miasta Hrubieszów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie oraz VEPRO Sp. z o.o. zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych.

Reklamy

W ramach konsultacji społecznych w siedzibie Urzędu Miasta i Urzędu Gminy oraz w sołectwach Teptiuków i Świerszczów, w terminie od 04.08.2008 r. do 02.09.2008 r. zostaną wyłożone do wglądu materiały informacyjne oraz zeszyty do opiniowania projektu.

W dniu 11.08.2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Hrubieszów odbędzie się prezentacja Projektu przez Inwestora oraz Projektantów.

Wszelkie opinie dotyczące projektu można również przesyłać w w/w terminie na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie,
ul. Ogrodowa 21,
20-075 Lublin,
z dopiskiem: „Projekt obwodnicy miasta Hrubieszowa – konsultacje społeczne”

oraz na
adres mailowy: e-mail: obwHrubieszowa(g)lublin.pl

Analizowane będą wyłącznie opinie i uwagi podpisane, opatrzone w adres korespondencyjny oraz lokalizację nieruchomości.

Więcej informacji dotyczących projektu znajduje się na oficjalnej stronie GDDKiA o/Lublin www.gddkia.gov.pl/article/oddzialy/gddkia_lublin >>