Konsultacje w sprawie programu opieki nad zwierzętami

Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Hrubieszowa w 2013 roku”.

Reklamy

OGŁOSZENIE  W SPRAWIE KONSULTACJI

 

(Projektu) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Hrubieszowa w 2013 roku. 

 Burmistrz Miasta Hrubieszowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady miasta Hrubieszów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Hrubieszowa w 2013 roku. 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stroniewww.miasto.hrubieszow.pl   oraz poniżej:

a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Hrubieszowie przy ul. 3-go Maja 15

Konsultacje odbywać się będą w dniach 04 lutego  do 05 marca 2013 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 05 marca  2013 roku na poniższe adresy:

  • adres poczty elektronicznej inwestycje@hrubieszow.pl
  • numer faksu 84 696 2380 w. 56
  • adres siedziby Urząd Miasta Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego Hubala 1

 

BURMISTRZ MIASTA
(-) Tadeusz Garaj