Kontrola problemowa DDK MON z Krakowa w 2PR

W dniach 17-28.09.2012 r. 2 pułk rozpoznawczy poddany został kontroli problemowej przez zespół kontrolny z Delegatury Departamentu Kontroli MON w Krakowie. Inspektorzy dokonali sprawdzenia dokumentacji przekazania gospodarki jednostki do 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu. Wyniki kontroli świadczą o profesjonalizmie żołnierzy i pracowników wojska 2 pułku rozpoznawczego.

Reklamy

Zespół kontrolny w czasie poza służbowym miał okazję obejrzeć zabytki architektoniczne oraz krajobraz naszego miasta i regionu, a także Salę Tradycji 2 pułku rozpoznawczego. Przewodniczący zespołu kontrolnego dokonał wpisu w Księdze Pamiątkowej 2 pr, w którym podziękował za życzliwe przyjęcie i profesjonalizm w dziedzinie działalności bieżącej pułku.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Andrzej Kołodziej