Kontynuacja I sesji Rady Miasta

Dzisiaj kontynuowano przerwaną w piątek I sesję Rady Miasta, na której miano dokonać wyboru prezydium miejskich władz samorządowych.

Reklamy

br />Na początku obrad, prowadząca je radna seniorka Lucyna Piątkowska złożyła w imieniu całej Rady gratulacje obecnemu na sali Burmistrzowi elektowi – Zbigniewowi Doleckiemu.

Na stanowisko przewodniczącego Rady Miasta kandydowało dwoje radnych – Grażyna Temporowicz i Reginald Kawalec. W tajnym głosowaniu, ilością głosów 11 do 4 rywalizację wygrała Pani Temporowicz i to jej radna seniorka przekazała dalsze prowadzenie obrad.

Reklamy

W krótkim przemówieniu nowa przewodnicząca RM podziękowała za obdarzenie jej zaufaniem i skierowała pod adresem całej Rady prośbę o konstruktywne obrady w całej nowej kadencji.

Na stanowisko wiceprzewodniczących wybrano radnych – Zofię Michna i Józefa Bojarczuka.

Komisję skrutacyjną niezbędną do przeprowadzenia wyborów władz Rady stanowili radni: Czesław Podgórski, Leszek Kryszczuk i Tadeusz Romaszko.

W punkcie obrad przewidzianym na wnioski, zgłoszono propozycję ograniczenia ilości istniejących w Radzie komisji tematycznych oraz utworzenie w Urzędzie Miasta nowego wydziału zajmującego się pozyskiwaniem środków z funduszów europejskich.

zobacz zdjęcia >>