Korzenie tradycji – od Ojcowizny do Ojczyzny

31 maja w Czumowie, odbył się II Nadbużański Przegląd Dziedzictwa Kulturowego Gminy Hrubieszów „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”.

Reklamy

Jest to hasło zbieżne z tematem przewodnim tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce, odwołującym się do tradycji, wielokulturowości i tolerancji polskiego społeczeństwa, poczynając od tradycji Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Przegląd organizowano w ramach Dnia Samorządowca. Dlatego obchody rozpoczęto od realizacji Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Hrubieszowie, która to swoje obrady rozpoczęła w Sali Urzędu Gminy, kilka godzin wcześniej.

W tej części rozstrzygnięto konkurs Zasłużony dla Gminy Hrubieszów „Czapki z głów”. Tegorocznym laureatem został Wiesław Hojda z Wolicy.

Po wystąpieniach gości rozpoczęła się część artystyczna, realizowana w formie konkursowej. Stanowiły ją, przygotowane przez poszczególne sołectwa, prezentacje obrzędów, zwyczajów, naszych wartości i cech narodowych. Widzowie wysłuchali przyśpiewki, zobaczyli m. in.: obrzędy pierzaków i kiszenia kapusty. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spektakle o naszej historii i życiu teraźniejszym.

Prezentacjom na scenie towarzyszyły prezentacje na stoiskach. Znalazły się tutaj zabytkowe maszyny, urządzenia, przedmioty codziennego użytku, fotografie i inne wartościowe ze względu na swój wiek i charakter przedmioty, stanowiące dorobek dziedzictwa kulturowego poszczególnych miejscowości. Obie prezentacje oceniały komisje, a uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody finansowe.

W prezentacjach scenicznych kolejne miejsca zajęli:

I miejsce – sołectwo Husynne i Gródek

II miejsce – sołectwo Stefankowice i Wolica

III miejsce – Moroczyn, Nowosiółki i Brodzica

IV miejsce – sołectwo Janki

W ocenie prezentacji stoisk przyznano:

I miejsce – sołectwo Janki

II miejsce – sołectwo Stefankowice

III miejsce – sołectwo Mieniany

IV miejsce – sołectwo Wołajowice

V miejsce – sołectwo Gródek

Przypomnijmy, że I Przegląd Dziedzictwa Kulturowego Gminy Hrubieszów odbył się podczas zeszłorocznych obchodów Dnia Samorządowca, a przyświecało mu hasło „Tradycja i przeszłość naszą przyszłością”.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

zdjęcia >>
zdjęcia >>