Kościuszko: Aleksandra Kędziera odebrała stypendium na wojewódzkiej gali

Aleksandra Kędziera, uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie, odniosła duży sukces, zostając stypendystką Programu WFOŚiGW pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Reklamy

 

Aleksandra na uroczystej gali odebrała cenne nagrody i certyfikat, została wyróżniona szczególnie. Do jej działań podczas uroczystości wielokrotnie odwoływała się komisja. Ola ze wzruszeniem odebrała fakt, że to właśnie jej film, na podsumowanie, wybrano do publicznej prezentacji. Dostrzeżono w jej przekazie to co szczególnie cenne – rozbudzoną pasję, autentycznosć, prawdziwy młodzieńczy entuzjazm i radość w działaniu. Nagrody odebrali także opiekun – nauczyciel Anna Szadowska oraz dyrektor szkoły pan Dariusz Szadowski. Tym samym doceniono udział innych osób tworzących warunki do twórczego rozwoju uczniów.

Gala miała miejsce w Zamościu w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” 4 grudnia 2019 r. W obecności władz krajowych, wojewódzkich i lokalnych w tym: Kuratora Oświaty, przedstawicieli Ministra Edukacji Narodowej i posła na Sejm uhonorowano nagrodami pieniężnymi, książki i dyplomami uczniów, nauczycieli i dyrektorów wyróżnionych szkół. Gala miała swoją uroczystą oprawę połączoną z prezentacjami naukowymi, programem artystycznym, prezentacją zdjęć ginącej i pięknej przyrody. Podsumowano cele Programu Stypendialnego. Postawa uczniów i ich lokalne działania były imponujące. Szczególnie cenne pozostaje uwrażliwienie młodzieży, ich otwarcie na sprawy ochrony środowiska a to dobrze rokuje na przyszlość.

Dzieląc sie radoscią dziekujemy wszystkim, którzy pomagali i wspierali Olę w jej działaniach.


tekst i fot.: ZS nr 3