Kościuszko: Kolejne porozumienie o współpracy – tym razem z zamojską uczelnią

Po Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dniu 9 października 2015 r. doszło do podpisania porozumienia o wzajemnym partnerstwie i współpracy między hrubieszowskim Zespołem Szkół nr 3, a Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Reklamy


Ze strony Uczelni porozumienie podpisał Rektor dr Stanisław Wieczorek, a ze strony Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki Dyrektor Szkoły mgr inż. Dariusz Szadowski. 

Umowa została podpisana w obecności Dziekana Wydziału Zarządzania i Administracji dr inż. Andrzeja Burdy, który będzie odpowiedzialny za koordynację współpracy i realizację porozumienia ze strony Uczelni.

Teraz obie strony czekają na wymierne efekty współpracy. Już na połowę listopada planowane są wykłady pracowników naukowych WSZiA w hrubieszowskiej szkole z dziedziny informatyki, prawa i administracji, finansów i rachunkowości oraz fizjoterapii.

 

Zdjęcia:

http://www.zsnr3.pl/photogallery.php?album_id=440

 

 

info i fot. ZS nr 3