Kościuszko: Paulina Malon stypendystką Prezesa Rady Ministrów

10 stycznia 2020 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej z województwa lubelskiego.

Reklamy

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest jednemu uczniowi z każdej szkoły średniej kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Dyplomy z rąk wojewody lubelskiego Lecha Sprawki i lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk stypendia otrzymała uczennica hrubieszowskiego Zespołu Szkół nr 3 –  Paulina Malon. 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

info i fot.: ZS nr 3