Kościuszko: Uczniowie z wielkim sercem. 40 maturzystów zarejestrowało się, jako dawcy szpiku

Pomóż chorym – zostań dawcą szpiku – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 3, im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie zgłosili się do Rejestru Dawców Szpiku i oddali próbkę krwi do badania.

Reklamy

 

W czwartek – 10 grudnia 2015 roku – uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół nr 3, im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie uczestniczyli w spotkaniu informacyjno – edukacyjnym prowadzonym przez dr Elżbietę Tatarską z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie o/Zamość nt.: „Krwiodawstwo i transplantologia – podaruj innym życie”. 

W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas maturalnych – łącznie 140 osób wraz z nauczycielami i wychowawcami. Podczas spotkania pani doktor wyjaśniła młodzieży cele i zadania działania Ośrodka Dawców Szpiku, rolę szpiku w organizmie, wartość przeszczepu dla chorego, a także kto może zostać dawcą komórek macierzystych, jak wygląda droga od zgłoszenia się do Rejestru Dawców do oddania krwiotwórczych komórek macierzystych.

Reklamy

Ponadto młodzież uzyskała informacje dotyczące metod pobierania komórek macierzystych, a także ewentualnych skutków zdrowotnych. Podczas prelekcji uczniowie otrzymali broszury i ulotki informacyjne dla kandydatów na dawców szpiku, a także uzyskali odpowiedzi na zadawane pytania. Spotkanie zostało zorganizowane na terenie szkoły przez Dyrekcję, pielęgniarkę szkolną – panią Teresę Landman oraz pedagoga szkolnego – Ewę Łopocką-Dyjak. 

Po zakończonej prelekcji dr Elżbieta Tatarska wraz z pielęgniarkami utworzyły w szkolnym gabinecie lekarskim punkt Rejestru Dawców Szpiku oraz punkt poboru próbek krwi do badań.

Łącznie chęć zarejestrowania się i oddania próbki krwi do badania wyraziło 40 pełnoletnich uczniów. W opinii pani doktor jest to nieoczekiwanie duża grupa młodych ludzi podejmujących tak odpowiedzialne i dojrzałe decyzje. Istotne jest również to, że w dniu następnym młodzież w dalszym ciągu pytała o możliwości zarejestrowania się, jako dawcy szpiku. Odpowiedzi odnośnie punktów rejestracji udzieliła uczniom pielęgniarka szkolna.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i wychowawcy są dumni z postawy młodzieży naszej szkoły uwrażliwionej na potrzeby drugiego człowieka. Mamy jednocześnie nadzieję, że oddanie szpiku przez naszą młodzież będzie najlepszym prezentem i szansą dla wielu chorych na uratowanie życia. 

Już dziś Dyrekcja szkoły planuje długofalową i systematyczną współpracę z panią dr Elżbietą Tatarską Ośrodkiem Dawców Szpiku. 


Zdjęcia »


info i fot. ZS nr 3
Zobacz też w Kronice Tygodnia:

http://kronikatygodnia.pl/maturzysci-z-wielkim-sercem/