Kościuszko: Uratuj czyjeś życie. Zostań Dawcą szpiku. Twoja krew – moje życie – podziel się

26 listopada 2018 roku w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie zorganizowane zostały akcje pod hasłem „Uratuj czyjeś życie. Zostań Dawcą szpiku.” oraz „Twoja krew – moje życie – podziel się”.

Reklamy

 

W poniedziałek 26 listopada 2018 roku w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie zorganizowane zostały akcje Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oddział Zamość pod hasłem „Uratuj czyjeś życie. Zostań Dawcą szpiku.” oraz „Twoja krew – moje życie – podziel się”. 

Akcję poprowadziła dr Elżbieta Tatarska – kierownik Oddziału Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu razem z Zespołem lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.

Inicjatorami akcji w szkole byli: dyrektor Dariusz Szadowski, pielęgniarka szkolna – pani Teresa Landman, pedagog szkolny – Ewa Łopocka-Dyjak oraz nauczyciel biologii – Monika Pisiewicz.

Akcją objęci zostali wszyscy pełnoletni uczniowie – około 120 osób oraz pracownicy szkoły. Pani doktor Elżbieta Tatarska przeprowadziła z uczniami pogadankę na temat istoty i wagi decyzji dotyczącej oddania krwi oraz zarejestrowania się w banku dawców szpiku.

W tym dniu krew oddało 16 osób – uczniów i nauczycieli oraz 10 uczniów zarejestrowało się, jako dawcy szpiku. Osoby oddające krew otrzymały ekwiwalent kaloryczny, zostały przebadane i objęte opieką lekarską przez pracowników służby zdrowia.

Zespół Szkół nr 3 po przeprowadzonej akcji w szkole nadal będzie propagował wśród uczniów i pracowników szkoły oraz w środowisku lokalnym działalność Ośrodka Dawców Szpiku oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Uratujmy wspólnie czyjeś życie.

Dziękujemy za współpracę.

 

źródło i fot. ZS nr 3