Kościuszko zaprasza na bezpłatne warsztaty dla ósmoklasistów

Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie zaprasza na bezpłatne warsztaty dla ósmoklasistów.

Reklamy

 

Zajęcia warsztatowe prowadzone z następujących bloków przedmiotowych:

– język polski

– matematyka

– język obcy (język angielski, język rosyjski lub język niemiecki).

 

Każdy blok przedmiotowy obejmować będzie wykłady i ćwiczenia.

Zajęcia warsztatowe w małych grupach, prowadzone raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Rozpoczęcie warsztatów: II połowa października 2019 r., zakończenie: kwiecień 2020 r.

Zajęcia warsztatowe przeznaczone dla wszystkich uczniów ósmych klas szkół podstawowych powiatu hrubieszowskiego.

 

Korzyści związane z uczestnictwem w warsztatach:

– powtórzenie, uzupełnienie oraz usystematyzowanie wiedzy

– nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych

– rozwijanie zdolności analizowania i rozwiązywania problemów

– rozwijanie umiejętności wnioskowania, argumentowania i formułowania opinii

– rozwijanie umiejętności zarządzania czasem egzaminacyjnym

– oswojenie z formą egzaminu

– dogodna lokalizacja zajęć

 

Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów

tel. 84 696 25 24, www.zsnr3.pl

 

Zapisy do 15 października 2019 roku!

Serdecznie zapraszamy.

 

Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie