Kreatywna przedsiębiorczość

Powiat hrubieszowski

Reklamy

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie od 01 sierpnia 2009 roku realizuje projekt konkursowy KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie od 01 sierpnia 2009 roku realizuje projekt konkursowy KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

W ramach zrealizowanych już działań znalazło się zrekrutowanie 60 Beneficjentów pomocy – osób bezrobotnych z terenu powiatu hrubieszowskiego oraz przeprowadzenie cyklu doradczo – szkoleniowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym z pisania biznes planu (niezbędnego na etapie ubiegania się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości).

Następnie 58 uczestników projektu złożyło swoje wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – z czego 8 zostało odrzuconych, 7 na etapie oceny formalnej, a 1 ze względu na rodzaj planowanej działalności gospodarczej nie kwalifikował się do udzielenia pomocy de minimis. Z 50 wniosków poddanych ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego, 40 najwyżej ocenionych otrzymało granty na rozwój inwestycyjny planowanej firmy. Dodatkowym warunkiem otrzymania ww. środków było założenie działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Wśród nowych działalności gospodarczych znalazło się 9 przedsiębiorstw z branży budowlanej (gmina Werbkowice – 4 firmy, miasto Hrubieszów – 2 firmy, gminy: Dołhobyczów, Hrubieszów i Uchanie – po 1 firmie), w tym zajmujące się tynkowaniem, posadzkarstwem, wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, wykonywaniem instalacji elektrycznych, wykonywaniem konstrukcji i pokryć dachowych czy formowaniem i wykańczaniem kamienia. Aż 8 przedsiębiorców postanowiło zająć się branżą motoryzacyjną, z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych (gminy Dołhobyczów i Mircze oraz miasto Hrubieszów – po 2 przedsiębiorstwa, gminy Hrubieszów i Uchanie – 1 przedsiębiorstwo). Również 8. właścicieli nowopowstałych firm (5 z terenu miasta Hrubieszów oraz po 1 z gmin Hrubieszów, Mircze i Werbkowice), podjęło działalność handlową – nie tylko obuwia, odzieży czy materiałów tekstylnych, ale również kosmetyków i artykułów toaletowych oraz paliw i produktów pochodnych. 1 osoba (miasto Hrubieszów), która otrzymała dotację na rozwój inwestycyjny nowopowstałej firmy, zajęła się produkcją i sprzedażą świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. Pozostałe 14 osób zajęło się różną działalnością usługową (8 z miasta Hrubieszowa, 2 z gminy Mircze oraz po 1 z gmin Dołhobyczów, Hrubieszów, Trzeszczany i Werbkowice), m.in. fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi, solarium, działalnością pocztową i kurierską, sprzątaniem budynków i obiektów przemysłowych, pozaszkolnymi formami edukacji, działalnością portali internetowych, organizowaniem turystyki oraz transportu w tym zakresie, działalnością rozrywkową i rekreacyjną, wypożyczaniem i sprzedażą kabin i wiat dla palących oraz pochłaniaczy dymu, działalnością weterynaryjną.

Nowi przedsiębiorcy obecnie są w fazie rozkręcania swoich firm oraz rozliczania wydatkowanych środków inwestycyjnych, jak również comiesięcznego dofinansowania prowadzonych przez nich działalności (mającego ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych przez przedsiębiorcę, niezależne od poziomu przychodów – w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe), w postaci podstawowego wsparcia pomostowego (38. Beneficjentów pomocy).

Kolejnymi etapami, jakie czekają jeszcze Beneficjentów pomocy są – kontrola prowadzonych działalności gospodarczych, zwłaszcza w zakresie wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ubieganie się o przedłużone wsparcie pomostowe.

Realizacja projektu planowana jest do 30 kwietnia 2010 roku, przy czym na zakończenie projektu zostanie wydany folder promujący dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości.

Info:
PUP Hrubieszów