Kronikarz Hrubieszowski: Prawo pracy wg Kuropatwy cz. III

Moi drodzy, sprawne i skuteczne załatwianie przez administrację spraw wspólnoty lokalnej wymaga od pracowników organów jednostek samorządu terytorialnego wysokich kompetencji oraz rozległej wiedzy.

Reklamy


Instrumentem zapewniającym wybór najlepiej przygotowanych kandydatów do służby publicznej w samorządzie terytorialnym jest m.in. otwarty i konkurencyjny nabór, unormowany w ustawie…


Więcej:

https://www.facebook.com/Kronikarzhrubieszowski/posts/145611429195609


 

tekst: Jan Kowalski – Kronikarz Hrubieszowski

źródło: facebook.com/Kronikarzhrubieszowski