Ks. mgr Tomasz Szady o Świętym Mikołaju

Na dzień 6 grudnia, każdego roku czekają wszystkie dzieci, a i wielu dorosłych, ponieważ w tym dniu Święty Mikołaj wręcza prezenty. O przybliżenie postaci św. Mikołaja i dlaczego tak jest w tym dniu i czy być powinno zapytałem ks. Tomasza Szady.

Reklamy


Dnia 6 XII, to Dzień św. Mikołaja – dlaczego?

– Kiedy czcimy jakiegoś świętego w konkretny dzień, to jest to przeważnie dzień jego śmierci. Św. Grzegorz I Wielki w żywocie św. Mikołaja podaje, że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarza Dioklecjana i Maksymiana (pocz. wieku IV) Święty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313. Święty Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei (325), na którym potępione zostały przez biskupów błędy Ariusza.

Po długich latach błogosławionych rządów Święty odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem 345 a 352). Ciało Świętego zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 9 maja tegoż roku zostało przewiezione do miasta włoskiego Bari. Dnia 29 września 1089 roku uroczyście poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej ku jego czci papież bł. Urban II.

Najstarsze ślady kultu św. Mikołaja napotykamy w wieku VI, kiedy to cesarz Justynian wystawił Świętemu w Konstantynopolu jedną z najwspanialszych bazylik. Cesarz Bazyli Macedończyk (w. VII) w samym pałacu cesarskim wystawił kaplicę ku czci Świętego. Do Miry udawały się liczne pielgrzymki. W Rzymie św. Mikołaj miał dwie świątynie, wystawione już w wieku IX. Papież św. Mikołaj I Wielki (858-867) ufundował ku czci swojego patrona na Lateranie osobną kaplicę. Z czasem liczba kościołów Św. Mikołaja w Rzymie doszła do kilkunastu! W całym chrześcijańskim świecie św. Mikołaj miał tak wiele świątyń, że pewien pisarz średniowieczny pisze: „Gdybym miał tysiąc ust i tysiąc języków, nie byłbym zdolny zliczyć wszystkich kościołów, wzniesionych ku jego czci”. W XIII wieku pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem św. Mikołaja stypendiów i zapomóg.

 

To skąd się wziął wizerunek Mikołaja z Laponii?

– Święty Mikołaj był biskupem Miry w Azji Mniejszej. Małym dzieciom mówi się często, że mieszka w Laponii i jeździ saniami ciągniętymi przez renifery. Dlaczego tak jest? Ano, dlatego, że znana wszystkim postać starca w czerwonych szatach i z białą brodą jest tworem wyobraźni dwóch pisarzy z Nowego Jorku oraz speców od reklamy coca-coli.

 

Kto i dlaczego powinien otrzymać prezenty?

– Przyjęło się już w naszej mentalności, że tylko grzeczne dzieci dostają prezenty. Ja myślę, ze każdy człowiek powinien się skupić nad tym, że sam może stać się świętym Mikołajem. A do czego zachęca postawa św. Mikołaja????  I do jakich prezentów????

Życie dla innych było cechą charakterystyczną Mikołaja; przejawia się ona w trosce okazywanej ludziom: staraniach o zapewnienie im utrzymania, ochroną przed żywiołami i ludzką niesprawiedliwością. Towarzyszyły temu liczne cuda – za życia i po śmierci. Historia podaje, że święty Mikołaj już jako dziecko uzdrowił kobietę z uschniętą ręką.

 

Jak ksiądz wspomina swoje Mikołajowe prezenty?

– Jestem grzecznym dzieckiem Bożym, także, co roku dostaję jakieś prezenty. Z moich prezentów z młodości nie zapomnę na pewno tego, który dostałem, gdy miałem 6-7 lat. Był to wspaniały duży pistolet od wujka ze Szczecina, który pięknie świecił i przy tym wydawał bardzo wiele różnych dźwięków. Ten prezent zachwycił mnie niesamowicie. Zresztą każdy prezent daje mi radość J

 

Czy św. Mikołaj „pracuje” tylko 6 grudnia?

– Tak, to jest dzień świętego Mikołaja. I w tym dniu dociera do wszystkich dobrych ludzi. W rolę świętego Mikołaja wciela się wtedy wiele osób.  Warto być dobrym i dawać prezenty swoim najbliższym. Życzę każdemu wymarzonego prezentu i oczywiście tego, by sam stał się dla innych Świętym Mikołajem.

Szczęść Boże.

 

Dziękuję za wyjaśniające i dające do refleksji odpowiedzi, Szczęść Boże!

 

 

Przepytał – mak

Na zdjęciu – ks. Tomasz Szady z Parafi Lipsko k/Narola.(zdj. ze strony diececji zamojsko-lubaczowskiej).