8 grudnia 2023

Ks. W. Malinowski otrzymał Nagrodę Miasta Hrubieszowa

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Dnia 6 grudnia 2009 r. podczas Walnego Zjazdu Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego ks. kanonik, kapelan tego Towarzystwa Waldemar Wiesław Malinowski otrzymał zaszczytną Nagrodę Miasta Hrubieszowa Statuetkę króla Władysława Jagiełły w dziedzinie regionalizmu, przyznawaną od 2000 roku.

***

Reklamy

Ksiądz kanonik po ukończeniu teologii w roku 1983 odbył studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie w dziedzinie etnologii i religioznawstwa zdobywając stopień naukowy tej uczelni.

Pełniąc funkcje duszpasterskie w Dubience, Miączynie i Nabrożu zbierał jednocześnie materiały etnograficzne dotyczące tych terenów. Łącząc pracę duszpasterską z aktywnością ludoznawstwa, utrwalał swoistość kulturową regionu. Wywodzi się z Hrubieszowa i ziemi hrubieszowskiej, miejsc z którymi się czuje na stale związany. Wierność „małej ojczyźnie” potwierdza wydana książka – „Miniony czas”. Ludowe obrzędy, zwyczaje i wierzenia regionu hrubieszowskiego, te szczegółowe opisy wyłowiły system domowych zachowań i obyczajów zakorzenionych w hrubieszowskiej kulturze i tradycji.

O spójni z Hrubieszowszczyzną mówią również publikowane przez niego artykuły (m.in. w Biuletynie TRH) traktujące o zasłużonych postaciach, których koleje losu rzuciły na te obszary np. o: Gustawie Wiercińskim, Zofii Świeżawskiej, Stanisławie Staszicu, Bolesławie Prusie czy hrubieszowskich regionalistach – Marianie Barusiu i Wincentym Piątaku.

Od wielu lat bierze czynny udział w życiu i działalności Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, jest jego kapelanem i przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego.

Uczestnicząc w sejmikach regionalistów Lubelszczyzny zawsze wygłaszając homilie nawiązuje do tradycji hrubieszowskich, promując miasto i jego dorobek historyczny.

Obecnie ks. Malinowski objął parafię w Szpikołosach, gdzie obchodził w sierpniu tego roku 25 lecie kapłaństwa.

Do nagrody Miasta Hrubieszowa ks. W. Malinowskiego zgłosiło Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie a zaakceptowała powołana Kapituła do przyznawania Nagrody.

Statuetkę i dyplom uroczyście wręczył Burmistrz Miasta Hrubieszowa p. Zbigniew Dolecki w asyście przewodniczącej Rady Miasta p. Grażyny Temporowicz i przewodniczącego TRH oraz Kapituły p. Jerzego Krzyżewskiego, na oczach zgromadzonych członków TRH podczas XXII Walnego Zjazdu Towarzystwa.

***

Dotychczasowi laureaci Nagrody Miasta – Statuetki Króla Władysława Jagiełły:

I. Zespoły, instytucje, stowarzyszenia itp.
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
2. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej
3. Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie

II. Osoby indywidualne:
1. Jerzy Buzek – premier, patron 600 – lecia Hrubieszowa – 2000 r.
2. bp Jan Śrutwa – patron 600 – lecia Hrubieszowa – 2000
3. bp Sławoj Głódź – patron 600 – lecia Hrubieszowa – 2000
4. ks. pr. Andrzej Puzon – działacz wszechstronny, inicjator i organizator wielu pożytecznych akcji
5. ks. pr. Kazimierz Gawlik – działacz wszechstronny, inicjator i organizator wielu pożytecznych akcji
6. prof. Andrzej Kokowski – dyrektor Instytutu Archeologii UMCS, archeolog w ziemi hrubieszowskiej
7. prof. Wiktor Zin – minister, architekt, artysta, „Piórkiem i węglem”, pisarz
8. Stanisława Burda – poetka, nauczycielka, działacz kultury
9. Jerzy Krzyżewski – działacz kultury, regionalista, przew. TRH
10. Alfred Przybysz – działacz kultury, artysta rysunku i grafiki
11. Marek Ambroży Kitliński – animator, praktyk i propagator kultury fizycznej oraz sportu – 2007
12. Grażyna Temporowicz – choreograf, twórca, założyciel i kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej – 2007
13. Leszek Opała – założyciel, aranżer i kierownik zespołu wokalno – instrumentalnego „Lechici” – 2008
14. Roman Gumiela – założyciel i prezes Ogniska Muzycznego w Hrubieszowie – 2008
15. Rafał Fedaczyński – olimpijczyk, czołowy zawodnik Świata, Europy i Polski w chodzie sportowym – 2008
16. doc. dr Jan Gurba – kierownik Katedry Archeologii UMCS w Lublinie związany z ziemią hrubieszowską – 2009
17. ks. Stanisław Chomicz – m.in. przyczynił się do odzyskania budynku kościoła garnizonowego w Hrubieszowie – 2009
18. ks. Waldemar Wiesław Malinowski – w dziedzinie upowszechniania regionalizmu – 2009

***

Opracował – mak

_________________________________________________

Na zdjęciu – ks.Waldemar Wiesław Malinowski z orzymaną Nagrodą (zdjęcie – mak).

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009