Ksiądz Tomasz Szady przybliża i wyjaśnia

W cyklu „Pytania do księdza Tomasza Szady” – tym razem wikariusz parafii św. Stanisława w Lubaczowie, pochodzący z Poraja koło Horodła, rozszerza nam wiedzę o uroczystościach św. Józefa, które przypadają 19 marca.

Reklamy

 

Kościół Katolicki 19 marca obchodzi Uroczystość św. Józefa, proszę rozszerzyć nam wiedzę w tym temacie?

Święty Józef jest jednym z najbardziej czczonych w Kościele świętych. O nim i jego życiu wiemy tylko tyle, ile podają nam Ewangelie. Mateusz podaje, że pochodził z królewskiego rodu Dawida. Był cieślą, i o ile można wywnioskować z przekazu biblijnego – prawym i dobrym człowiekiem. Pisze tak wprost Łukasz. O tym, jak zniósł macierzyństwo Maryi, możemy jedynie się domyślać. Opiekował się jednak Jezusem i Maryją troskliwie, przestrzegał przepisów prawa, chronił swoją rodzinę. Kiedy umarł – nie wiadomo. Domyślamy się, że wcześnie, bo podczas nauczania Jezusa ani razu nie został wspomniany. Jego rola w posłannictwie Jezusa jest jednak duża, bo to jemu anioł nie tylko objawił narodziny Jezusa, ale też przestrzegał i prowadził pośród zasadzek życiowych. To jego wybranie jest najlepszym świadectwem, że musiał być człowiekiem wyjątkowym. Hebrajskie imię Józef oznacza tyle, co „Bóg przydał”. Prawdopodobnie w czasach Jezusa było bardzo popularne, i do dzisiaj jego popularność nie zmalała ze względu na św. Józefa. Ikonografia przedstawia Józefa jako starca, jednak najprawdopodobniej był młodzieńcem w pełni urody i sił.

 

Św. Józef jest patronem…?

Tytuły, jakie możemy przypisywać Świętemu Józefowi są zawarte przede wszystkim w Litanii do tego Świętego. A wynika z nich, że Św. Józef jest wzorem pracujących, ozdobą życia rodzinnego, opiekunem dziewic, podporą rodzin, pociechą nieszczęśliwych, nadzieją chorych, patronem umierających, postrachem duchów piekielnych, opiekunem Kościoła Świętego. Tak, więc widać, że troska o rodzinę to sprawa, w której powinniśmy powierzać się świętemu Józefowi.

Św. Józef jest nade wszystko patronem Kościoła, wielu zakonów i krajów m.in. Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, licznych diecezji i miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, również cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Wzywany jest jako patron dobrej śmierci.

 

Św. Józef przez Kościół katolicki jest ukazywany również jako pogromca duchów piekielnych?

To niezwykła i mocna cecha Świętego Józefa, tak jest określany w litanii. Ten tytuł oznacza, iż Święty Józef był jak każdy człowiek narażony na życiowe pokusy, na które wystawia nas szatan. Jednak jako mocny i niezachwiany w swojej wierze – nie zachwiał się ani razy, był wierny do końca.

 

Od kiedy i gdzie spotykamy liturgiczne święto św. Józefa?

Początki liturgicznego kultu św. Józefa przypadają na X wiek, kiedy to powstały pierwsze kalendarze wspominające uroczystość św. Józefa. Trzeba jednak zaznaczyć, że w Kościele koptyjskim święto św. Józefa było znane i obchodzone już w VII wieku. W tej wspólnocie 20 lipca świętowano pamiątkę śmierci Józefa. Pierwotnie kult liturgiczny miał charakter lokalny i nie obejmował całego Kościoła. Ze znanych miejsc kultu należy wymienić klasztor św. Saby w Palestynie, klasztor w Grottaferrata we Włoszech i klasztor benedyktyński w Reichenau znajdujący się na wyspie na Jeziorze Bodeńskim. Z tego ostatniego klasztoru pochodzi odpis Martyrologium hieronimiańskiego, który wspomina imię św. Józefa pod datą 19 marca.  

 

Jakie powinno być w tym dniu zadanie dla wiernych?

Zadanie wiernych to przede wszystkim – zachwycenie się tą pokorną i niezachwianą postacią. Mężczyźni powinni brać przykład do swojego życia rodzinnego, biorąc w opiekę i obronę, jako,  ,,dobrzy ochroniarze” wszystkich domowników.


Gdzie można jeszcze więcej zaczerpnąć informacji o św. Józefie?

Oprócz Ewangelii jak wyżej podano, sporo informacji możemy wyczytać z Apokryfów i Legend.

 

Dziękuję za odpowiedzi  – Szczęść Boże 

Marek A. Kitliński (mak)