Kształcenie zdalne – wyzwanie dla nauczycieli

Nauka zdalna w dobie pandemii postawiła przed kadrą pedagogiczną nowe wyzwania. Jak uczyć, by nauczyć? Jak motywować uczniów i dobrze organizować swoją pracę w nowej erze technologii? Zobacz szkolenia dla nauczycieli organizowane przez ECRK LEX.

Reklamy

Nauczyciel to zawód i powołanie, to zdolności wrodzone i wyuczone, to odpowiedni zbiór cech osobowości i temperamentu, to umiejętność poświęcania się dla dobra innych osób, to miłość do dzieci. Praca w zawodzie musi przynosić nauczycielowi przyjemność i satysfakcję, bez względu na różne okoliczności i sytuacje.

W obliczu zupełnie nowej rzeczywistości, jaką jest nauczanie zdalne z wykorzystaniem nowych technologii, zawód nauczyciela wszedł w erę cyfryzacji w ekspresowym tempie. Taki stan rzeczy wymaga szybkiego dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości. Czy szkolenia dla nauczycieli, organizowane przez różne placówki są już dostosowane do aktualnie panującej sytuacji? Z pewnością odpowiednie warsztaty przygotowała placówka dydaktyczna ECRK LEX.

Szkolenia nauczyciela w czasach pandemii

Rozwój technologiczny, cywilizacyjny postęp i przede wszystkim panująca na całym świecie pandemia wymuszają zmianę myślenia o roli i misji nauczyciela. Podnoszenie kompetencji w wypadku tej profesji jest dzisiaj koniecznością. Jakie szkolenia wybrać, by szybko podołać nowym wyzwaniom?

ECRK LEX czyli projekt założony przez przez Panią Elżbietę Linowską od kilku lat działa na rynku szkoleń dla nauczycieli i oferuje szkołom specjalne pakiety warsztatów z zakresu prawa oświatowego, pracy oraz administracji.

Nauczyciel rozwija się w trzech kluczowych sferach: profesjonalnej wiedzy zawodowej, profesjonalnej praktyki oraz tożsamości zawodowej i zaangażowania. Placówka ECRK LEX umożliwia nauczycielom podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie praktyki i tożsamości zawodowej.

Szkolenia ECRK LEX są przygotowywane z myślą o aktualnej sytuacji i odpowiadają na bieżące potrzeby szkół, dyrektorów, rady pedagogicznej i administracji szkolnej. W ofercie ECRK LEX dostępne są szkolenia dla nauczycieli takie jak:

  • “Metodyka kształcenia zdalnego” – jedyne na rynku edukacyjnym szkolenie prezentujące zasady konstrukcji jednostki dydaktycznej z wykorzystaniem zasad nauczania, ogniw lekcji i zalecanych metod nauczania w systemie e-learningu.
  • “Zdalne lekcje, czyli nauka „online” z sensem” – szkolenie z zakresu prowadzenia zdalnych lekcji z wykorzystaniem metod atrakcyjnych i ciekawych, a jednocześnie motywujących do pracy swoich uczniów np. metody lekcji odwróconej, metody projektu.
  • “Determinanty efektywnej pracy domowej” – E-szkolenie to zbiór niezbędnych informacji dla każdego nauczyciela o celowości zadawania prac domowych, sposobach ich zadawania, formach prac domowych.

Powyższe szkolenia dla nauczycieli to jedynie część tematyki warsztatów online z całej gamy oferty ECRK LEX. Placówka wprowadza nowe zagadnienia na bieżąco, wraz z potrzebami, jakie wymusza na nauczycielach aktualnie panująca sytuacja.

(tekst i fot. mat. partnera)