Kto dokończy budowę obwodnicy Hrubieszowa?

Przed końcem lutego br. powinniśmy poznać firmy zainteresowane kontynuacją budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74. Nowy wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym będzie miał pół roku na ukończenie budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Reklamy


Przetarg jest konsekwencją wypowiedzenia, w grudniu ubiegłego roku, umowy z dotychczasowym wykonawcą. Budowa miała zakończyć się w październiku, a tymczasem w chwili wypowiedzenia umowy zaawansowanie prac w branży drogowej wynosiło niecałe 60 proc., a całości inwestycji ok. 80 proc.

Zadaniem nowego wykonawcy będzie ukończenie pozostałych prac, skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wszystko w czasie nie dłuższym niż sześć miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym może zadeklarować skrócenie terminu o miesiąc co będzie brane przy ocenie składanych ofert (kryteria oceny: 95 proc. cena, 5 proc. termin).

Obwodnica o długości 9,3 km realizowana jest z dofinansowaniem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

 

Więcej o inwestycjiźródło: www.gddkia.gov.pl