Kto może udzielić kredytu konsolidacyjnego bez zgody małżonka?

Konsolidacja to wygodne rozwiązanie, dzięki któremu można zamienić posiadane zobowiązania w jeden nowy kredyt i tym samym ułatwić sobie spłatę zadłużenia. Wiele osób zastanawia się jednak, czy można wziąć kredyt konsolidacyjny bez zgody małżonka?

Jak się okazuje, możliwość taka istnieje i jest dostępna w wielu instytucjach finansowych. Poniżej wyjaśniamy, gdzie i na jakich zasadach można z niej skorzystać. Przede wszystkim warto skorzystać z porównywarki kredytów total money w celu znalezienia najlepszej oferty.

Kredyt konsolidacyjny bez zgody małżonka – czy jest możliwy?

Ogólna zasada jest taka, że bank ma prawo zażądać pisemnej zgody małżonka na zawarcie umowy kredytowej, jeżeli małżeństwo ma wspólnotę majątkową. Wynika to z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ponieważ art. 30 § 1 tej ustawy mówi, że przy wspólnocie majątkowej za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków odpowiedzialni są solidarnie mąż i żona. Jest jednak jeden warunek – zobowiązanie takie musi być udzielone na zaspokojenie potrzeb całej rodziny, a nie wyłącznie osoby biorącej kredyt. Właśnie dlatego zgoda małżonka jest wymagana głównie przy zaciąganiu kredytów zabezpieczonych majątkiem należącym do obojga małżonków np. kredytów mieszkaniowych, ale też zwykłych gotówkowych wykorzystywanych np. zakup sprzętu do domu.
 
Jak to się ma do konsolidacji zobowiązań? Otóż w praktyce przy wspólnocie majątkowej wygląda to następująco:

kredyt konsolidacyjny hipoteczny zabezpieczony nieruchomością z reguły wymaga zgody małżonka,

kredyt konsolidacyjny gotówkowy wymaga zgody małżonka najczęściej wtedy, gdy jest zaciągany powyżej określonej kwoty (limity stosowane przez banki podamy w kolejnym akapicie).
 
Kredyt konsolidacyjny bez zgody małżonka bez limitów kwotowych jest dostępny dla osób mających rozdzielność majątkową. Rozdzielność taka powinna być udokumentowana aktem notarialnym lub wyrokiem sądu.

Które banki oferują kredyt konsolidacyjny na jednego małżonka?

Po kredyt konsolidacyjny bez zgody małżonka można udać się w zasadzie do każdego banku. Wcześniej jednak należy sprawdzić szczegółowe warunki oferty, ponieważ większość instytucji ustala indywidualnie limity kwotowe dla osób chcących zaciągnąć zobowiązanie bez podpisu żony lub męża.

W standardowej ofercie skonsolidować można zobowiązania w łącznej kwocie nawet do 200 000 zł. Bez zgody małżonka należy liczyć się z ograniczeniami, które w wybranych bankach prezentują się następująco:

PKO BP – do 30 000 zł,

Pekao – do 40 0000 zł,

ING – do 50 000 zł,

BNP Paribas – do 30 000 zł,

Bank Millennium – do 50 000 zł. 

Powyższe limity dotyczą zarówno kredytów konsolidacyjnych, jak również zwykłych gotówkowych branych bez zgody współmałżonka.

Wiele banków nie podaje jednoznacznie górnej granicy zobowiązania, o jakie można się ubiegać bez zgody męża lub żony. W takim wypadku wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Decyzja o udzieleniu finansowania uzależniona jest wtedy przede wszystkim od oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Odpowiedzialność za spłatę kredytu konsolidacyjnego bez zgody współmałżonka

Za spłatę kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego bez pisemnej zgody męża lub żony kredytobiorca odpowiada samodzielnie. W razie problemów z regulowaniem rat bank nie powinien więc upominać się o spłatę należności od jego małżonka. Za powstałe długi odpowiada wyłącznie osoba podpisana pod umową kredytową. Jeżeli więc dojdzie do postępowania egzekucyjnego, komornik ma prawo dochodzić roszczeń tylko z majątku osobistego kredytobiorcy, czyli może zająć jego wynagrodzenie, natomiast nie powinien prowadzić egzekucji z dochodów małżonka.

Warto przy okazji wspomnieć, że nieco inaczej traktowane są kredyty i pożyczki zaciągane na zaspokojenie potrzeb osobistych rodziny np. na zakup sprzętu do domu, odzieży, czy na bieżące wydatki związane z utrzymaniem. W takim przypadku brak zgody współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania nie ma znaczenia, ponieważ tak czy owak, oboje małżonkowie odpowiadają solidarnie za jego spłatę.

Co robić, gdy bank odmawia kredytu bez zgody małżonka?

Ze względu na stosowane przez banki limity nie każdy może liczyć na kredyt konsolidacyjny na jednego małżonka w takiej kwocie, jakiej potrzebuje. Mając wysokie zarobki, można rozwiązać ten problem, decydując się na rozdzielność majątkową. Należy jednak dobrze przemyśleć taki krok, ponieważ niesie on za sobą szereg konsekwencji prawnych i finansowych.

Jeśli problem z uzyskaniem finansowania w banku wynika z braku odpowiedniej zdolności kredytowej, warto wiedzieć, że zgoda współmałżonka z reguły nie jest wymagana przez firmy pożyczkowe. Ze względu na dość wysoki koszt pożyczek pozabankowych, nie są one rekomendowane osobom zadłużonym, jednak warto o nich pamiętać, ponieważ łatwiej je uzyskać niż kredyt bankowy osobom o gorszej sytuacji finansowej.

Przed udaniem się do banku warto sprawdzić, jaki jest aktualnie najtańszy kredyt konsolidacyjny online. Ma to duże znaczenie, ponieważ konsolidacja jest usługą mającą na celu ułatwić spłatę zadłużenia poprzez połączenie zobowiązań w jedno. Zaciągnięty na ten cel kredyt nie powinien wiązać się z dużymi kosztami, tym bardziej, jeśli jego spłata ma obciążać wyłącznie jednego małżonka.

 

(tekst i fot. mat. partnera)