Kubusiowa Akademia i Fabryka Snów

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

Efektem realizacji projektu ma być powstanie 6 punktów przedszkolnych w miejscowościach: Cichobórz, Czerniczyn, Husynne, Moniatycze, Szpikołosy i Ślipcze. W tym celu przewiduje się m.in. wykonanie adaptacji pomieszczeń przewidzianych na przedszkola oraz wyposażenie ich.

***

Dwa wnioski z terenu Gminy Hrubieszów wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Wnioskodawcą jednego z nich jest Gmina Hrubieszów. Projekt nosi tytuł: „Kubusiowa Akademia” – utrwalenie i rozwój efektów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Hrubieszów”.

Jego celem jest zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej 140 dzieci z terenów wiejskich w wieku od 3 do 5 lat. Cel ten ma być realizowany w okresie od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2012 roku.

Efektem realizacji projektu ma być powstanie 6 punktów przedszkolnych w miejscowościach: Cichobórz, Czerniczyn, Husynne, Moniatycze, Szpikołosy i Ślipcze. W tym celu przewiduje się m.in. wykonanie adaptacji pomieszczeń przewidzianych na przedszkola oraz wyposażenie ich. Całkowita wartość projektu wynosi: 2.472.572,43 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 2.430.381,55 zł.

Drugi wniosek na projekt pod nazwą: „Fabryka Snów” – utrwalenie wypracowanej w PPWOW formy alternatywnej edukacji przedszkolnej w Gminie Hrubieszów złożony został przez Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Promocji Wsi Kułakowice Trzecie. Wartość całkowita tego projektu wynosi: 299.184,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 287.800,80 zł.

Konkurencja jest dość duża, gdyż podczas pierwszej rundy naboru wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie wpłynęło 87 projektów. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania tych wniosków wynosi: 76.451.537,44 zł. Tymczasem do rozdysponowania przeznaczono kwotę: 14 775 000,00 zł.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009