Kurs Pedagogiczny – Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu

Zapraszamy na Kurs Pedagogiczny – Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu, którego ukończenie jest warunkiem przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych, zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej, samorządu terytorialnego ,prowadzenie zajęć sportowych oraz wykładaniu zajęć w zawodzie i innych.

Reklamy

 

Zapisy:

Centrum Szkolenia Zawodowego LEARN

Informacje i zapisy:od dnia 09.11.2017 do 19.11.2017

– Zdzisław Wołos Tel: 732 935 233 Hrubieszów

– Sławomir Dudek Tel: 511213873 Zamość

Można zapisać się przez email: werbkarate@op.pl podać imię i nazwisko, tel., adres zamieszkania.

Spotkania odbywać się będą w Werbkowicach.

 

***

 

Ukończenie kursu jest warunkiem przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych, zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej, samorządu terytorialnego ,prowadzenie zajęć sportowych oraz wykładaniu zajęć w zawodzie i innych.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie instruktora praktycznej nauki zawodu oraz nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologi, metodyki i praktyki metodycznej o łącznej liczbie 85 godzin.

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności przed komisją powołaną przez organizatora kursu.

 

Centrum Szkolenia Zawodowego LEARN

Sławomir Dudek Wysokie 93b. 22-400 Zamość

slawekdudek75@interia.pl

 

fot. mat. sponsora