Kursy pierwszej pomocy

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie informuje, że realizuje programy z zakresu szkoleń udzielania pierwszej pomocy.

Reklamy

br />W ofercie kursów pierwszej pomocy PCK posiada:

– podstawowy kurs pierwszej pomocy z Certyfikatem Unii Europejskiej (16 godzin lekcyjnych) kierowany do młodzieży gimnazjów, liceów, straży pożarnej, OSP, firm turystycznych, nauczycieli, pracowników firm ochroniarskich; odpłatność za kurs – 100 zł,

– kurs pierwszej pomocy dla kierowców (4 godziny) przeznaczony dla uczestników kursów prawa jazdy, chętnych kierowców i młodzieży szkolnej; odpłatność – 45 zł.

Każdy kurs zakończony jest egzaminem. Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

Polski Czerwony Krzyż jest jedyną instytucją w Polsce, która posiada uprawnienia do wydawania świadectw z Certyfikatem Unii Europejskiej.

Osoby chętne do udziału w szkoleniach proszone są o zgłaszanie się do siedziby ZR PCK w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 15.