Kuźnia szans w Hrubieszowie – będą kursy, staże i nowoczesne pracownie w ZS nr 1

Powiat Hrubieszowski realizuje projekt pod nazwą „Kuźnia szans w Hrubieszowie”, dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Reklamy

W związku z zawarciem w dniu 7 października 2020 r. umowy na dofinansowanie projektu „Kuźnia szans w Hrubieszowie”, starosta Aneta Karpiuk odebrała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego voucher opiewający na kwotę 2 339 264,45 zł, która stanowi sumę otrzymanego dofinansowania w wysokości 2 104 406,51 zł oraz wkładu własnego powiatu wynoszącego 234 857,94 zł.

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów Technikum i Branżowej Szkoły w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, oczekiwanych przez pracodawców, a także zdobycie doświadczenia zawodowego w czasie staży uczniowskich.

Nauczyciele kształcenia zawodowego tej szkoły otrzymają wsparcie w doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych. Dodatkowo, baza dydaktyczna Technikum oraz Szkoły Branżowej zostanie doposażona w nowoczesne pracownie.

Projekt będzie zrealizowany w latach 2020-2023.

­

info: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego