Projekt „Kuźnia szans w Hrubieszowie” obejmuje m.in.: kursy, szkolenia, staże uczniowskie oraz doposażenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Reklamy

Powiat Hrubieszowski realizuje duży projekt „Kuźnia szans w Hrubieszowie” dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach którego zaplanowano m.in.: kursy, szkolenia, staże uczniowskie oraz doposażenie bazy dydaktycznej Technikum i Branżowej Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych również otrzymają wsparcie w postaci możliwości doskonalenia umiejętności i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Reklamy

Realizacja projektu wzmocni znaczenie kształcenia zawodowego i uatrakcyjni naszą ofertę edukacyjną, przyczyniając się do zwiększenia szans na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie.

Dokonano już zakupów znacznej części specjalistycznych urządzeń, wśród nich są m.in.: montażownica Magneti Marelli z ramieniem pomocniczym, wyważarka Magneti Marelli, stół probierczy do alternatorów i rozruszników, ukosowarka do krawędzi spawanych, przecinarka plazmowa 100 amper, półautomat spawalniczy walizkowy 320 amper, trzy stoły spawalnicze z wyciągiem i filtracją dymów, dwie spawarki Tig AC-DC i wiele narzędzi hydraulicznych.

– Staraliśmy się wybrać sprzęt o określonych parametrach. Zyskaliśmy więcej nowoczesnych stanowisk, które pozwolą lepiej realizować podstawę programową i wyposażać młodzież w dodatkowe umiejętności. Przewidziano także dodatkowe kursy zawodowe dla uczniów – zaznaczają nauczyciele praktycznej nauki zawodu, którzy zajmowali się opracowaniem zamówienia i wyborem urządzeń.

Info i foto: D. Buchowiecki


Zobacz też:

Hrubieszów: Samochód osobowy wpadł do Ulgi – ZDJĘCIA

Hrubieszów: Samochód osobowy wpadł do Ulgi – ZDJĘCIA