Kwesta 2012 – zebrano 7.280 złotych

1 listopada 2012 roku w ramach corocznej inicjatywy Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie odbyła się kwesta mająca na celu wspomóc działania ludzi zaangażowanych w ochronę dziedzictwa narodowego.

Reklamy

W kweście udział wzięło 60 osób :

– Nauczyciele i młodzież  Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 i Nr 3,

– pracownicy Urzędu Miasta,

– działacze Kultury,

– Dyrektor i pracownicy  Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie,

– radni Rady Miejskiej,

– regionaliści TRH,

– pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej,

– Stowarzyszenie Edukacyjne „ Razem”,

– młodzież Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2,

– członkowie Prezydium Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza

  w Hrubieszowie,

– nauczyciele Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych,

– członkowie Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej.

 

Podczas kwesty zebrano 7.280 złotych.

Za okazane serce i wsparcie Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie wszystkim nie obojętnym ma piękno hrubieszowskiej nekropolii serdecznie dziękuję.

Dyrekcji Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 za udostępnienie lokalu na czas zbiórki przez 8 lat akcji wyrazy uznania i podziękowania składa w imieniu całego Komitetu – przewodniczący Włodzimierz Piątkowski.

 

 

Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie

Hrubieszów, 2 listopada 2012 roku