Laureaci Konkursu Piosenki Francuskiej

HrubieszówCzumów

Reklamy

19 maja w pałacyku w Czumowie odbył się Konkurs Piosenki Francuskiej, w którym wystąpiło kilkudziesięciu wykonawców ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu hrubieszowskiego.

***

PROTOKÓŁ
z Konkursu Piosenki Francuskiej
„Concours de la chanson française”- 2009

Młodych artystów oceniała komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący – Roman Gumiela
Członkowie
– Krzysztof Gumiela,
– Emilia Feliksiak,
– Barbara Wlizło.

Uczestnikami konkursu byli wszyscy chętni uczniowie uczęszczający na zajęcia języka francuskiego prowadzone przez Fundację Przyjaźni i Kultury Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny du Chateau w Hrubieszowie.

Komisja konkursowa oceniała wykonawców pod względem wkładu pracy w opanowanie utworu muzycznego, poprawności językowej, walorów głosowych, doboru repertuaru i interpretacji utworu.

Prezentacje muzyczne zostały podzielone na 4 kategorie:
– Przedszkola,
– Szkoły Podstawowe KL.I – III.,
– Szkoły Podstawowe KL.IV – VI,
– Gimnazja – Licea

Po wysłuchaniu 35 utworów muzycznych, komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody następującym wykonawcom:

W kategorii Przedszkoli:
I miejsce – Przedszkole nr1 z Hrubieszowa,
II miejsce – Przedszkole nr 3 z Hrubieszowa,
III miejsce – Przedszkole nr 5 z Hrubieszowa,
Wyróżnienie – Przedszkole ze S.P w Uchaniach, Przedszkole ze Sławęcina.

W Kategorii SP, KL.I-III:
I miejsce – Przedstawiciele Fundacji: Agata Buta, Paweł Zienkiewicz, Szymon Ciężki
II miejsce – Jagoda Kraczuk KL I z SP w Moniatyczach
III miejsce – Natalia Gadzicka KL III z SP w Uchaniach
Wyróżnienie: Kamila Łopocka, Alicja Miścior z SP nr1 w Hrubieszowie.

W kategorii KL. IV-VI:
I miejsce – Agata Buta przedstawicielka Fundacji,
II miejsce – Konrad Zarek KL IV z SP w Uchaniach,
III miejsce – Monika Bajurko, Małgorzata Łukaszewicz KL V z SP nr 2 w Hrubieszowie, Sylwia Białek, Justyna Najczuk, Gabriela Lewandowska KL V z SP w Moniatyczach.
Wyróżnienie: Katarzyna Bucior KL IV z SP w Teratynie, Dominika Lewicka KL V z SP w Szychowicach

W kategorii Gimnazjum/ Liceum:
I miejsce – Elżbieta Kuźmińska i Artur Prażak – Fundacja, Paulina Zielińska – Fundacja
III miejsce – Kinga Panasiewicz – Fundacja

Na tym protokół zakończono.
Podpisy komisji

Hrubieszów, 19.05.2009 r.

***

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!

***

Głównym organizatorem konkursu była Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Krystyny i Stefana Du Chateau w Hrubieszowie i jej prezes Marian Pawlak, który udostępnił wspaniałe zabytkowe wnętrze pałacyku.

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009