Lekcja historii 27 WDP AK w Hrubieszowie w Gimnazjum nr 1

Hrubieszów

Reklamy

W środę, 10 marca 2010 r. w Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Hrubieszowie odbyło się spotkanie członków Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Hrubieszowie z uczniami tej szkoły.

***

Tematem były wojenne i powojenne wydarzenia na Wołyniu, finałem będzie uroczyste podsumowanie konkursu, który odbędzie się pod koniec kwietnia.

Spotkanie otworzyła organizatorka spotkania, nauczycielka historii p. Iwona Kraczkowska i Prezes Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie. Licznie zgromadzona młodzież wysłuchała osobiście uczestniczących w tragicznych wydarzeniach na Wołyniu w okresie II Wojny Światowej członków Środowiska, wieloletniego nauczyciela hrubieszowskich szkół por. Tadeusza Bartnika, p. Romana Witwickiego i p. Jana Gajewskiego oraz p. Grażyny Mirskiej, córki rodziców z Wołynia i p. Zbigniewa Kasprowicza – wice prezesa Środowiska . Z rąk do rąk uczniów krążyły książki i fotografie z omawianego okresu.

Obecnie, za zachętą pań – nauczycielek historii Gimnazjum nr 1 p. Kraczkowskiej oraz p. Jolanty Marel, młodzież napisze wypracowania z wysłuchanego tematu. Podsumowanie odbędzie się pod koniec kwietnia podczas uroczystego apelu w szkole, które zapewne będzie świetnie zorganizowane, tak jak dzisiejsze. Cześć prac za zgodą piszących opublikujemy na lubiehrubie.

Członkowie Środowiska 27 WDP AK w Hrubieszowie, serdecznie dziękują za zorganizowanie spotkania dyrektorowi szkoły p. Andrzejowi Pachli oraz wspomnianym paniom od historii, herbatkę, ciasteczka i piękne żółte tulipany, młodzieży za pełną koncentrację podczas spotkania i liczne pytania, które przybliżyły im te tragiczne wojenne chwile, z nadzieją, że oni takich chwil nie będą musieli przeżywać.

27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej

Największy partyzancki związek taktyczny na ziemiach polskich. Sformowana z istniejących wcześniej oddziałów partyzanckich i zmobilizowanych żołnierzy konspiracji Inspektoratów AK: Kowel, Łuck i Równe. Organizowana od stycznia do marca 1944 z zadaniem przeprowadzenia akcji “Burza” na Wołyniu. Po zakończeniu mobilizacji 27. WDP liczyła 7300 oficerów i żołnierzy.

Wg. publikacji “Polskie Państwo Podziemne na Wołyniu w latach 1939-1944″ dywizją dowodzili kolejno:
płk. K. Bąbiński “Luboń”
ppłk. J. Kiwerski “Oliwa”
mjr. T. Sztumberk-Rychter “Żegota”
płk. J. Kotowicz “Twardy”
kpt. Tadeusz Klimowski “Klon”, “Ostoja”

Dywizja wspomagała lokalną samoobronę ludności polskiej w walce z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii [UPA], walczyła z niemieckimi siłami przeciw partyzanckimi i regularnymi oddziałami niemieckich wojsk frontowych …

Po wkroczeniu Armii Czerwonej dywizja została zmuszona do złożenia broni w Skrobowie k. Lubartowa 25 lipca 1944 r. Część oficerów 27. WDP AK zesłano do łagrów w ZSRR lub uwięziono. Większość zamieszkałych na Wołyniu i Polesiu Polaków została zmuszona, tracąc wszelki dobytek do przeniesienia się na tereny Polski. Bardzo duża grupa zamieszkała w Hrubieszowie lub okolicach.

Ze strony internetowej Gimnazjum nr 1

Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie zostało powołane Uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie 1 września 1999 roku.

29 września roku 2000 szkole nadano imię Króla Władysława Jagiełły, który od tej pory stał się patronem naszej szkoły i ideowym wzorcem dla uczniów Gimnazjum.

Szkoła funkcjonuje w oparciu o szereg dokumentów, które zawierają podstawowe wytyczne dla kierunku jej działania a głównym jej zadaniem jest umożliwienie uczniom zdobycie wiedzy i niezbędnych umiejętności do ukończenia nauki w gimnazjum i pozwalających na kontynuację nauki w następnym etapie kształcenia.

Priorytetem w naszej szkole jest jednakowe traktowanie wszystkich uczniów bez względu na wyniki w nauce, wyznanie lub status społeczny. Szczycimy się tym, że jesteśmy placówką stale rozwijającą się, podążającą z duchem czasu a zaplecze dydaktyczne, którym dysponujemy jest nowoczesne i ogólnodostępne. Posiadamy swój ceremoniał, sztandar oraz hymn szkoły.

Nad pracą uczniów naszego Gimnazjum stale czuwa wykwalifikowana kadra, która w formie lekcji i szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych stara się, byśmy kończyli szkołę przygotowani do kolejnego etapu edukacyjnego.

***

Opracował – mak
Zdjęcia wykonali – mak i Stanisław Palak
Na zdjęciu – por. Tadeusz Bartnik, świadek tragicznych, wojennych wydarzeń na Wołyniu.

zobacz zdjęcia »