Lekcje historii w hrubieszowskich szkołach z redaktorem naczelnym kwartalnika „Wyklęci”

W dniach 24 i 25 września, Kajetan Rajski, redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci” przeprowadził lekcje historii w hrubieszowskich szkołach.

Reklamy

 

Zespół Szkół Nr 4, Zespół Szkół Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Zespół Szkół Nr 3 to szkoły, w których odbyły się lekcje historii. Tematami lekcji była II wojna światowa, Polskie Państwo Podziemne i losy żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego zwanymi Żołnierzami Wyklętymi lub Niezłomnymi (rtm. Witolda Pileckiego „Witold”, „Druh”, Danuty Siedzikówny „Inka”, ppor. Zdzisława Badochy „Żelazny”, por. Marcina Plucińskiego „Mścisław”, ppor. Henryka Wieliczko „Lufa” i sierż. Józefa Frańczaka „Laluś”.

Serdecznie dziękuję panu Kajetanowi za przyjazd z Krakowa do Hrubieszowa i przeprowadzenie lekcji historii.

Dziękuje pani Maryli Symczuk staroście hrubieszowskiemu za to, że wyraziła zgodę na lekcje historii w w/w tematach w szkołach podległych starostwu.

Dziękuję dyrektorom w/w szkół: pani Alicji Ważnej, pani Edycie Kucharskiej, panu Markowi Kozielewiczowi i panu Dariuszowi Szadowskiemu za wyrażenie zgody na lekcje w ich szkołach.

Bardzo dziękuje uczniom i nauczycielom, którzy uczestniczyli w tych lekcjach. Dziękuję szkołom, które zamieściły informacje o lekcjach na swoich stronach internetowych.

Pan Kajetan Rajski znalazł też czas aby odwiedzić panią Helenę Kosik, wdowę po kpt.Tadeuszu Kosiku „Zapałka”, który był skazany na 5 lat więzienia za to, że był członkiem Podziemnej Organizacji Młodzieży Polskiej powstałej w Gimnazjum Mechanicznym (dzisiaj Zespół Szkół Nr 1) w Hrubieszowie.

W spotkaniu uczestniczyła rodzina Pani Kosik. Wspomnienia ś.p. Tadeusza Kosika zostały zamieszczone w ostatnim numerze Kwartalnika Wyklęci pt. „Wspomnienia hrubieszowskiego orlęcia”.

Dziękuję panu Kajetanowi Rajskiemu za udzieloną mi osobistą lekcję historii na cmentarzu wojennym w Hrubieszowie, ale to już inny temat.

Pan Kajetan Rajski kończąc lekcję mówił, że żyjący jeszcze Żołnierze Wyklęci, którzy mają ponad 90 lat w rozmowie proszą o pamięć o ich życiu w paskudnych czasach. Jesteśmy im winni pamięć.

Pan Kajetan Rajski jeździ po całej Polsce i prowadzi lekcje w szkołach. Projekt tych lekcji jest wspierany między innymi przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

tekst i fot.: W. Mucha