Lepiej zapobiegać…

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Uczniowie dowiedzieli się, co może grozić osobie nieletniej za prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień i pod wpływem alkoholu oraz jakie konsekwencje mogą spotkać pijącego w miejscu publicznym.

***

Przestępczości wśród nieletnich ciągle wzrasta. Tego faktu nie należy lekceważyć, a profilaktyka i pomoc różnych instytucji może przynieść pożądane efekty. W zeszły czwartek, 12 listopada 2009 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie odbyły się zajęcia dotyczące zakresu prawa, które przeprowadził p. R. Kowalczuk – przewodniczący III Wydziału ds. Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Hrubieszowie.

Uczniowie dowiedzieli się, co może grozić osobie nieletniej za prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień i pod wpływem alkoholu oraz jakie konsekwencje mogą spotkać pijącego w miejscu publicznym.

Młodzież poznała także kary, jakie mogą grozić za ubliżanie funkcjonariuszom policji lub podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Sędzia omówił również szkodliwe działanie środków odurzających na młody organizm oraz poinformował, co grozi za posiadanie narkotyków.

Wszelkie zagadnienia sędzia tłumaczył w oparciu o Kodeks Cywilny i Kodeks Karny, popierając wiedzę teoretyczną przykładami, z jakimi miał do czynienia.

Spotkania tego rodzaju mogą zapobiec konfliktom młodego człowieka z prawem.

***

Opr.: Monika Jabłońska

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009