Letnie zgrupowanie poligonowe jednostek rozpoznawczych

W dniu 25 maja 2012 r. 2 pułk rozpoznawczy rozpoczął szkolenie poligonowe w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Drawsko Pomorskie w ramach letniego zgrupowania poligonowego jednostek rozpoznawczych Wojsk Lądowych.

Reklamy

Pierwszym etapem szkolenia był załadunek pojazdów i sprzętu na transport kolejowy w Hrubieszowie, a następnie przejazd do miejscowości Drawsko Pomorskie, gdzie dokonano rozładunku i przemieszczono pododdziały do obozowiska Głębokie.

Pułk w trakcie tego poligonu pełni rolę oddziału gospodarczego dla całego zgrupowania ćwiczących wojsk, a mianowicie zabezpiecza pod względem logistycznym i żywieniowym 1600 żołnierzy.

W dniach 28.05-01.06.2012 r. żołnierze 2 pułku rozpoznawczego zorganizowali i przeprowadzili zajęcia dla 20 księży kapelanów prawosławnych, w których wzięli udział m.in. Ordynariusz Prawosławny Wojska Polskiego JE ks. Bp prof. dr hab. Mariusz Jerzy PAŃKOWSKI oraz kapelan naszej jednostki ks. Kanonik kpt. Jan KOT. Celem szkolenia było zapoznać księży kapelanów ze sprzętem bojowym, nauczyć się nim posługiwać oraz zapoznanać z organizacją szkolenia bojowego pododdziałów rozpoznawczych Wojsk Lądowych. Ponadto Księża kapelani zostali poddani rocznemu sprawdzianowi z wychowania fizycznego oraz odbyli strzelanie z pistoletu wojskowego i karabinka BERYL. Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatów o ukończeniu kursu. Certyfikaty wręczył Dowódca Zgrupowania Poligonowego 2pr ppłk Wiesław TELACKI.

W trakcie zgrupowania poligonowego żołnierze pułku realizują szereg szkoleń ogniowych oraz szlifują umiejętności w realizacji zadań rozpoznawczych na współczesnym polu walki, a w czasie wolnym po zajęciach mają możliwość regeneracji sił w Polowym Klubie Wojskowym zorganizowanym w obozowisku przez sekcję wychowawczą pułku.

 

Źródło: 2PR