Liderzy inwestycji samorządowych „Wspólnoty”. Miasto Hrubieszów na 45 pozycji, powiat hrubieszowski na 99 miejscu, wśród gmin najlepsze Mircze

Kleszczów, Krynica Morska, Jarocin, Gliwice, Toruń, powiat przasnyski i woj. warmińsko-mazurskie to laureaci kolejnej edycji rankingu inwestycyjnego „Wspólnoty”.

Reklamy

 

Powiat hrubieszowski znalazł się na 99 miejscu na 314 powiatów (spadek o 2 pozycje w stosunku do lat 2013-2015), a miasto Hrubieszów zajął 45 pozycję (na 267 miast powiatowych), awansując w rankingu o 15 miejsc. Najlepszą gminą w naszym powiecie okazała się gmina Mircze zajmując 73 pozycję na 1559 notowanych gmin wiejskich.

 

Powiaty (notowano 314 powiatów):

– na miejscu 99 powiat hrubieszowski (poprzednio 97 pozycja)


Miasta powiatowe (notowano 267 miast powiatowych:

– na miejscu 45 miasto Hrubieszów (poprzednio 60 pozycja)


Wśród 1559 notowanych gmin wiejskich, hrubieszowskie gminy zajęły odpowiednio:

– na miejscu 73 gmina Mircze (poprzednio 106 pozycja)

– na miejscu 306 gmina Dołhobyczów (poprzednio 307 pozycja)

– na miejscu 894 gmina Werbkowice (poprzednio 654 pozycja)

– na miejscu 1159 gmina Horodło (poprzednio 746 pozycja)

– na miejscu 1305 gmina Hrubieszów (poprzednio 1358 pozycja)

– na miejscu 1536 gmina Trzeszczany (poprzednio 1541 pozycja) 

– na miejscu 1542 gmina Uchanie (poprzednio 1546 pozycja)

 

***

 

Poziom inwestycji samorządowych od kilku lat jest niższy od oczekiwanego. – Rekordowy pod tym względem był rok 2010. Od tego czasu notujemy spadki, z jednorazowym odbiciem w 2014 r. Ale rok 2016 był wyjątkowo niedobry, wielkość budżetowych wydatków majątkowych spadła do najniższego poziomu od 2005 r – zauważa prof. Paweł Swianiewicz, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, we wstępie do rankingu.

Mimo to wiele samorządów naprawdę dobrze radzi sobie z wyzwaniami inwestycyjnymi. W kilku kategoriach (miasta małe, miasta powiatowe, powiaty) liderzy wprawdzie zmienili się w porównaniu z zestawieniem ubiegłorocznym, ale pozycję liderów utrzymały m.in.  Kleszczów (w kategorii gminy wiejskie), Gliwice (miasta na prawach powiatu), Toruń (miasta wojewódzkie) i woj. warmińsko-mazurskie.

W jaki sposób tworzymy ranking? Bierzemy pod uwagę średnie wydatki inwestycyjne samorządów z ostatnich trzech lat w przeliczeniu na mieszkańca. Tegoroczny ranking bazuje na danych z lat 2014–2016.

Od kilkunastu lat przy okazji budowania rankingu inwestycji samorządowych uzupełniamy ogólnodostępne dane budżetowe ankietami dotyczącymi wydatków spółek komunalnych. Dotyczy to trzech kategorii rankingu: miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu i miasta powiatowe.

W ubiegłym roku zmieniliśmy nieco zasady rankingu. Wcześniej skupialiśmy się na inwestycjach w infrastrukturę techniczną (transport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna). Od zeszłego roku bierzemy pod uwagę całość wydatków majątkowych.

Skąd ta zmiana? – Kiedy wiele lat temu ustalaliśmy zasady rankingu, uważaliśmy (w ślad za dominującym nurtem teorii rozwoju regionalnego i lokalnego), że to inwestycje infrastrukturalne mają decydujące znacznie dla stwarzania warunków dla rozwoju gospodarczego. Było to istotne zwłaszcza ze względu na wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Ale sytuacja się zmieniła. Luka infrastrukturalna nie jest już tak dotkliwa, a o powodzeniu strategii rozwoju częściej decydują także inwestycję w infrastrukturę związaną z usługami społecznymi – tłumaczy Paweł Swianiewicz.

 

Pełny raport Wspólnoty pod linkiem:

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking/Nr_20_Ranking_-_Wydatki_inwestycyjne_2016.pdf

 

Redakcja WSPÓLNOTY