3 grudnia 2023

LIII Sesja Rada Miasta Hrubieszowa – cz. 2

LIII Sesja Rada Miasta Hrubieszowa z 30.04.2014 r. – cz. 2.

Reklamy

Zapoznanie z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 10 kwietnia 2014 roku w dotyczącej konkursu otwartych ofert za 2013 rok z realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz przeciwdziałaniu uzależnień.

Informacja Burmistrza Miasta o zaciągniętych kredytach i pożyczkach krótkoterminowych oraz ich przeznaczenie.

Reklamy

Informacja Burmistrza Miasta o stanie przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta na 2014 rok.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji Preliminarza wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku.

 

Wideo »