29 września 2023

List związkowców PKS Hrubieszów do Przewodniczącego Sejmiku Tomasza Zająca

List Związków Zawodowych działających przy PKS Hrubieszów Sp. z o.o. skierowany do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Tomasza Zająca.

Reklamy

 

Hrubieszów 17.02.2014r.

 

Szanowny Pan

Reklamy

Tomasz Zając

Przewodniczący Sejmiku

Reklamy

Województwa Lubelskiego

 

Załoga PKS Hrubieszów Sp. z o.o. reprezentowana przez Związki Zawodowe, dziękują  Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Lubelskiego Panu Tomaszowi Zającowi za dotychczasową pomoc jakiej udziela nam  w procesie wyłączania naszej Spółki ze struktur Spółki Lubelskie Dworce S.A., oraz ewentualnego przyłączenia do PKS Hrubieszów Spółki PKS Zamość.  Doceniamy wkład Pana Przewodniczącego w ratowanie jednego z ostatnich większych przedsiębiorstw  Hrubieszowa.  Popieramy wszystkie prowadzone przez Pana działania, o których mowa w Pańskim piśmie z 31.01.2014r. opublikowanym na stronach internetowych wzbudza uznanie i szacunek u naszych pracowników, w szczególności  stwierdzenie „…Moja koncepcja funkcjonowania PKS Hrubieszów Sp. z o.o. polega na wyłączeniu podmiotu ze Spółki Dworce Lubelskie S.A., następnie przejęciu przez samorząd województwa i dopiero wówczas będzie możliwe prowadzenie przy takim umocowaniu prawnym PKS Hrubieszów Sp. z o.o. rozmów zarówno z innymi podmiotami z branży komunikacyjne jak i jednostkami samorządu terytorialnego.”

Liczymy na to, że w/w koncepcję zrealizuje Pan Przewodniczący w jak najkrótszym czasie.

 

Wyrazy szacunku.

(podpisy)