Lista kandydatów na stanowisko

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko podinspektor ds. integracji europejskiej w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie.

Reklamy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

1. Monika Nowak Hrubieszów
2. Agnieszka Sadowska Hrubieszów
3. Andżelina Gągoł Teratyn
4. Barbara Lachowska Hrubieszów
5. Grzegorz Wojtiuk Hrubieszów
6. Marzena Poluch Hrubieszów
7. Telega -Niemczyk Elżbieta Werbkowice
8. Przemysław Gumiela Hrubieszów

Sekretarz Powiatu
mgr Zdzisław Kosakowski