LIV Sesja Rady Miasta Hrubieszowa – fragment dotyczący emisji obligacji komunalnych o wartości 10 mln.

Najważniejszym tematem obrad w dniu 23.05.2014 r. było rozpatrzenie projektu uchwały przedstawionego przez Burmistrza w sprawie emisji obligacji komunalnych…

Reklamy

Najważniejszym tematem obrad w dniu 23.05.2014 r. było rozpatrzenie projektu uchwały przedstawionego przez Burmistrza w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu.

Władze miasta szukają pieniędzy na wkład własny do ewentualnych przyszłych inwestycji i dofinansowanie oświaty, ryzykując pomysłem wyemitowania obligacji na łączną kwotę 10 mln. zł. na okres 10 lat.

Reklamy

Przypomnieć należy, iż stan zadłużenia miasta na koniec 2013 r. wyniósł 23 mln. zł.

Co postanowi Rada? – dowiemy się na następnej sesji, gdyż temat przełożono do rozpatrzenie na wniosek jednego z radnych.

 

Wideo »