Lokale w 88 budynkach – mieszkaniowe zasoby Gminy Miejskiej Hrubieszów

Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Hrubieszów (dane na dzień 1 listopada 2015 roku) obejmował lokale usytuowane w 88 budynkach:

Reklamy


– 56 budynków komunalnych, w których mieści się 321 lokali komunalnych

– 131 lokali mieszkalnych w 32 budynkach wspólnot mieszkaniowych


Ponadto Gmina Miejska Hrubieszów dzierżawi od innych podmiotów 1 budynek stanowiący własność osoby fizycznej, w którym znajdują się 3 lokale mieszkalne.

W ramach posiadanych zasobów Gmina Miejska Hrubieszów na cele socjalne wykorzystuje 116 lokali socjalnych.